Leirene

Av Einhart Lorenz

Auschwitz, Sachsenhausen, Ravensbrük og Bergen-Belsen og Theresienstadt er navn som de fleste har hørt. Men få vet at det fantes mer enn 10 000 leire i det tyskkontrollerte Europa under annen verdenskrig. I disse leirene ble millioner av mennesker fornedret, pint og myrdet.

Ordningen med konsentrasjonsleirene (KZ) var et komplisert system. Det ble bygd konsentrasjonsleirer, arbeidsleirer, leirer for sigøynere, tvangsarbeidere, krigsfanger, politiske fanger, asosiale, kriminelle og til slutt: tilintetgjørelsesleirer, som egentlig ikke var leirer, men steder hvor ofrene ble drept umiddelbart etter ankomsten. Leirene var en del av det nasjonalsosialistiske terrorsystemet, men var òg økonomiske foretak. Store og små industriforetak profitterte på dem.
Dette heftet handler om leirene og deres oppbygning og struktur og om menneskene, deres lidelser og overgrepene som ble begått mot dem.
Leirene er tredje temahefte i HL-senterets serie. Forfatteren, Einhart Lorenz, er professor i moderne historie ved Universitetet i Oslo, og har bl.a. skrevet Veien mot Holocaust og har vært medforfatter på Jødehat. Antisemittismens historie fra antikken til i dag. Han er også styremedlem ved HL-senteret.

Publisert 6. okt. 2011 09:34 - Sist endret 25. okt. 2018 10:09