Antisemittisme, innvandringsfiendtlighet og rasetenkning i norsk bondebevegelse, 1918–1940

 

Av Kjetil Braut Simonsen

Den norske bondebevegelsen i mellomkrigsårene var sterkt preget av fremmedfiendtlig og jødefiendtlig tankegods. I dette heftet retter Kjetil B. Simonsen blikket nettopp mot antisemittismen og rasetenkningen i norsk bondebevegelse i 1920- og 30-årene. 

Last ned heftet her

 

Simonsen forsøker blant annet å besvare følgende spørsmål: Hvordan kom jøde- og fremmedfiendtlige holdninger til uttrykk i bondepressen og blant sentrale representanter for bondeorganisasjoner på 1920- og 30-tallet? Hvilke betydning hadde antisemittiske forestillinger og raseideologiske tenkemåter i konkrete politiske debatter? Og hvordan reagerte bondebevegelsen på jødeforfølgelsene og rasetenkningen i det nasjonalsosialistiske Tyskland?

Kjetil Braut Simonsen (født 1981) er utdannet historiker med mastergrad fra Universitetet i Oslo, og har antisemittismens historie som et av sine faglige fordypningsfelter. Hans mastergradsavhandling bar tittelen Den store jødebevægelse. Antisemittiske bilder av ‘jøden’ i bondeavisene Nationen og Namdalen, 1920–25. Simonsen har også bidratt i artikkelantologien Forestillinger om jøder. Aspekter ved konstruksjonen av en minoritet, 1814–1940, som utkom høsten 2011. De siste årene har han særlig arbeidet med historiske utslag av konspirasjonstenkning.

Les om hvordan du kan lese digitale hefter her

Publisert 29. mars 2012 08:27 - Sist endret 24. mars 2022 11:51