Rettsoppgjørets behandling av deportasjonen av jødene fra Norge under krigen 1940-1945

av Christopher S. Harper

Professor Johs. Andenæs har kalt landssvikoppgjøret som "det vanskelige oppgjøret".  Ja, det var vanskelig å sette seg til doms over de som på en eller annen måte hadde ytet fienden bistand under okkupasjonen. 

Christopher Harpers gjennomgang av rettssakene mot personer som deltok i eller hadde ansvar for deportasjonen av de norske jødene viser imidlertid at drapene sjelden ble tillagt større vekt og fikk ingen sentral plass i rettsoppgjøret. I dag må vi kunne rette kritikk mot utfallet i flere av sakene. 

 
Christopher S. Harper er forskningsassistent ved HL-senteret
Publisert 5. des. 2012 17:13 - Sist endret 18. nov. 2021 16:04