Rapport: Antisemittisk vold i Europa, 2005 - 2015

Hvor ofte forekommer antisemittiske voldshendelser i dagens Europa, og hvilken vei går utviklingen? Hvor utsatt er de jødiske befolkningene i ulike land? Og hvem står bak ugjerningene? Denne rapporten, utgitt av HL-senteret og Senter for ekstremismeforskning (C-REX) ved UiO, presenterer noen tentative funn om voldelig antisemittisme i et utvalg europeiske land og foreslår retninger for videre forskning.

Les rapporten på norsk eller engelsk.

 

Publisert 21. juni 2017 14:13 - Sist endret 24. mars 2022 11:51