Rapport: Medieanalyse av antisemittisme i dag

HL-senteret utarbeidet i 2016 en rapport, en pilotstudie, for Kommunal- og moderniseringsdepartementet om antisemittisme i norske medier i dag. Rapporten utgjorde en del av grunnlaget for regjeringens handlingsplan mot antisemittisme som ble lansert høsten 2016. Her kan du laste ned rapporten

Publisert 27. mars 2017 10:50 - Sist endret 24. mars 2022 11:51