Jødene i Polen

Av Izabela Dahl og Einhart Lorenz

Izabela Dahl og Einhart Lorenz foreteller i dette heftet en del av historien til de østeuropeiske jødene. I Polen fant jødene et fristed i middelalderen da de ble utvist, fordrevet og drept i Mellom- og Vest-Europa. Ikke noe annet land har hatt en så stor betydning for jødenes historie og religiøse og kulturelle liv som Polen. Under polske konger opplevde de «en gyllen tidsalder».

I tiden før Holocaust var Polen et sentrum for jødenes religiøse liv. I selve ordet «Polen» fant religiøse jøder en forklaring for at staten hadde ene særstilling i den århundrelange utviklingen av en egen kultur. «Polania» kan deles i tre hebraiske ord: «po» («her»), «lan» («bror») og «ya» («gud») og ordet Polin i to: «po» («her») og «lin» («opphold deg»).

Da Polen ble delt mellom stormaktene på slutten av 1700-tallet, kom jødene under russike, østerrisk og prøysisk lovgivning. I Mellom- og Vest-Europa begynte man å se med forakt og hat på det de kalte «de primitive østjødene». Under annen verdenskrig ble disse den største offergruppen. Tilintetgjørelsen av de østeuropeiske jødene inbefattet også at en del av verdens kulturarv forsvant: en rik religiøs kultur, et språk, bygninger, gravlunder, tradisjoner og kulturelle røtter.

 

Izabela A. Dahl er PhD i jødisk historie og ansatt ved Humboldt Universitetet i Berlin
Einhart Lorenz er professor emeritus i moderne historie ved Universitetet i Oslo
Publisert 23. aug. 2012 09:02 - Sist endret 24. mars 2022 11:51