Liv uten livets rett Nazistenes medisinske massedrap på mennesker med mentale funksjonshemminger 1939 til 1945

Av Per Johan Isdahl

Leger og helsepersonell spilte en sentral rolle i Nazi-Tysklands visjon om å dyrke frem det nazismen oppfattet som en sunn og perfekt folkekropp. Per Johan Isdahl viser i dette heftet både de internasjonale påvirkningene og forbildene og den lengre tyske historien som dannet bakgrunnen for nazistenes eugeniske program

Isdahl legger spesielt vekt på medisinen og legenes bidrag i drapene på mennesker med mentale funksjonshemminger.Heftet har et forord av tidligere styreleder ved HL-senteret og psykolog Berit Reisel.

 
Per Johan Isdahl er psykologspesialist ved Regionalavdeling for spiseforstyrrelser, Oslo Universitetssykehus.
Publisert 29. juni 2012 09:31 - Sist endret 24. mars 2022 11:51