Jødisk historie, kultur og identiteter. Mangfoldet i jødedommen

Av Einhart Lorenz

Forestillingen om jødene bygger på stereotyper og klisjeer som flertallssamfunnene har formet gjennom århundrer. Jødene ble ofte betraktet som en homogen enhet. Utgangspunktet er at jødisk identitet er knyttet til staten Israel og Holocaust. Dette heftet viser at vi bør slutte med å gå ut fra at det finnes én allmenngyldig jødisk identitet, og at vi heller må snakke om mange identiteter blant jødene.

 

Fra 1800-årene utviklet det seg i et dynamisk samspill med en rekke faktorer, identitetsformer – som en jødisk-fransk, jødisk-amerikansk, jødisk-polsk eller jødisk-norsk identitet – en forankring i to verdener: i jødedommen og i samtidens omgivelser. Men oppfatningen av jødedommen, jødens historie og kultur varierer og skaper en enorm rikdom av identiteter.

Einhart Lorenz er professor emeritus ved Universitetet i Oslo. Han har vært styremedlem ved HL-senteret og er medforfatter av boka Jødehat. Antisemittismen fra antikken til i dag. Han har videre blant annet skrevet Veien mot Holocaust og flere av HL-senterets temahefter.

 

Publisert 23. aug. 2012 15:58 - Sist endret 24. mars 2022 11:51