"Er minoritetsvern god realpolitikk?"

Konferansen "Er minoritetsvern god realpolitikk? Krig, statskollaps og regimeendring: Minoriteters rettigheter fra Midtøsten til Myanmar." ble arrangert på HL-senteret 5. september 2016.

Ofte stilles en verdibasert politikk for å ivareta menneskerettigheter opp mot realpolitiske hensyn i utenrikspolitikken. Med et spesielt fokus på minoriteters rettigheter var en rekke forskere, praktikere, byråkrater og andre eksperter invitert til å diskutere om en slik motsetning er reell.

Her kan du laste ned konferanserapporten. 

 

 

Publisert 7. des. 2016 11:19 - Sist endret 24. mars 2022 11:51