Det norske Holocaust. Forsøket på å tilintetgjøre de norske jødene

Av Bjarte Bruland

I dette heftet drøftes bakgrunnen for aksjonen mot jødene i Norge høsten 1942 som førte til at 772 jøder ble deportert fra landet. Den tyske okkupasjonen av Norge var en forutsetning for at "den endelige løsningen av jødespørsmålet" også ble gjennomført i Norge. Men aksjonene ville ikke latt seg gjennomføre uten medvirkning fra Quisling-regimet og norske politimenn og byråkrater.

 

I april 1940 bodde det ca. 2100 jøder i Norge. Om lag 400 av disse var flyktninger fra Tyskland, Østerrike og Tsjekkoslovakia. Den jødiske minoriteten i Norge utgjorde under 0.8 promille av den norske befolkningen. Av de landene den tyske hærmakten besatte i Europa, i løpet av de første tre krigsårene, hadde Norge den minste jødiske befolkningen. Jødene i Norge ble likevel inkludert i det nazistene kalte "den endelige løsningen av jødespørsmålet" i Europa.

Bjarte Bruland er historiker og faglig leder ved Jødisk Museum i Oslo.

 

Publisert 6. okt. 2011 09:34 - Sist endret 25. okt. 2018 10:09