Ateismekritikk. Om reduksjonisme, religion og samfunn

Av Erik Thorstensen

Nye ateistiske stemmer har vært markant til stede i politikken, kulturen og litteraturen i de senere årene. Gjennomslaget og suksessen synes å være stor. Men hvilke forestillinger om religion, samfunn, politikk og metafysikk støtter de nye ateistene seg på? Og er disse forestillingene troverdige?

Erik Thorstensen presenterer, vurderer og analyserer Richard Dawkins, Sam Harris, Christopher Hitchens og Michel Onfray med kritisk penn. Han skriver og tenker omkring de nye ateistenes politiske prosjekter i lys av liberal politisk filosofi.

De nye ateistenes livssyn støtter seg tydelig på reduksjonisme av religion, samfunn og mennesker.

Dette er den første boken som i norsk sammenheng viser hvordan og hvorfor den nyateistiske religionskritikken hviler på et svakt fundament.

Erik Thorstensen er religionshistoriker og forsker ved Høgskolen i Oslo og Akershus, i permisjon fra HL-senteret.

Publisert 19. juni 2013 14:41 - Sist endret 24. mars 2022 11:51