Murder Without Hatred: Estonians and the Holocaust

Av Anton Weiss-Wendt

Murder Without Hatred er den første heldekkende monografien om Holocaust i Estland. Boken tar for seg det særegne ved messedrapene der lokale aktører begikk brorparten av drapene under oppsyn av den tyske okkupasjonsmakten.

 

Til forskjell fra andre steder i Øst-Europa, bidro det estiske reservepolitiet nitidig og byråkratisk i arrestasjonene og drapene på jødene. De mottok bare begrenset bistand fra det tyske sikkerhetspolitiet. Til tross for at det ikke fantes noen sterk antisemittisk tradisjon i Estland og lav andel jøder i den sovjetiske administrasjonen i Estland i 1940-41, ble jøder dømt som kommunister av pseudodomstoler. For å forstå årsakene bak den lokale kollaborasjonen bruker Anton Weiss-Wendt psykologisk-kulturvitenskapelig teori. Ut fra arkivmateriale fra seks forskjellige land gir boken sammenlignende perspektiver på nazipolitikken bak Holocaust i de baltiske landene, samt at den tar for seg ikke-kriminelle former for kollaborasjon.

Publisert 6. okt. 2011 09:34 - Sist endret 26. okt. 2018 00:20