Sionisme. Ideologi, organisering og praksis

Av Vibeke Kieding Banik

Sionisme er både et ord og en ideologi med mange forskjellige valører, fortolkninger og implementeringer. Theodor Herzl er det navnet mange forbinder med sionismen, men Herzl er kun én av mange tenkere i sionismens historie.   

Dette heftet behandler mangfoldet i den sionistiske bevegelsen både i Europa og Palestina fra dens oppkomst på midten av 1800-tallet og til utbruddet av andre verdenskrig. 

 

Publisert 7. nov. 2011 09:39 - Sist endret 6. feb. 2020 11:34