Raphael Lemkin og FNs folkemordkonvensjon

Av Anton Weiss-Wendt

Hva er folkemord? Hvordan har vi klart å lage et felles globalt rettssystem som kan stile tiltalte for retten i et land for forbrytelser begått et annet sted? Anton Weiss-Wendt forsøker i dette heftet å besvare disse spørsmålene ved å se på tilblivelsen av folkemordkonvensjonen gjennom mannen som hadde ideen til den: Raphael Lemkin. 

Raphael Lemkin flyktet fra Naz-Tysklands okkupasjon av Polen til USA hvor han viet hele livet til å utforme et internasjonalt rettssystem for å forhindre og straffe de grusomste forbrytelsene.

Anton Weiss-Wendt er leder av forskningsavdelingen ved HL-senteret. 

Du kan bestille heftet her.

Publisert 14. nov. 2011 11:28 - Sist endret 24. mars 2022 11:51