Bringing the enemy closer to home: 'conspiracy talk' and the Norwegian far right

Hva gjør det attraktivt å bli med i nettsamfunn som er besatt av fiendebilder og konspirasjonsteorier? I en nylig publisert artikkel med tittelen "Bringing the enemy closer to home: 'conspiracy talk' and the Norwegian far right" i tidsskriftet Patterns of Prejudice, introduserer Cora Alexa Døving og Terje Emberland begrepet  "konspirasjonssnakk" for å svare på dette spørsmålet.

Illustrasjon som viser en ulv som tar av seg en sauemaske

"Ulv i fåreklær" er et vanlig uttrykk for mennesker som skjuler sin identitet eller sin intensjon. At samfunnets indre fiender skjuler seg bak masker er en vanlig påstand i de miljøene vi har studert," sier Cora Alexa Døving. 

På Facebook og i kommentarer på "alternative" nyhetssider deles fortellinger om at Norge undergraves og står for fall  - med mindre ideologier fra det ytre høyre vinner frem. Forskningsfeltet på det konspirasjonsteorier og det ytre høyre er i vekst, men det finnes få studier av hvordan denne ideologien gjøres meningsfull gjennom dialoger og kommentarer i internettbaserte samfunn.  


Denne artikkelen er basert på analyser av innholdet på ulike nettsider og Facebook-sider i det høyreekstreme landskapet i Norge og utforsker hvilken rolle konspirasjonspåstander spiller i samtaler som foregår i disse virtuelle fellesskapene. Hvilke kommunikasjonsmønstre og måter å snakke på får ideer om konspirasjoner til å virke fornuftige? 

"Bringing the enemy closer to home: 'conspiracy talk' and the Norwegian far right"
Cora Alexa Døving &Terje Emberland, I Patterns of prejudice

 

Av Cora Alexa Døving
Publisert 20. mai 2022 11:36 - Sist endret 20. mai 2022 19:17