September er konferansemåneden på HL-senteret

Etter et par år med pandemirestriksjoner hvor en rekke konferanser og workshops er blitt utsatt, er HL-senteret nærmere en normal tilværelse igjen. Vi er glade for å kunne arrangere ikke mindre enn fire konferanser i september.

Første konferanse, torsdag 8. september tar opp nazistenes folkemord på romene og arven etter dette. Allerede dagen etter, 9. september, følger en ny konferanse, hvor antisemittisme på Balkan står i fokus. På begge disse konferansene deltar en rekke internasjonale eksperter, og følgelig foregår foredrag og paneldebatter på engelsk.

Årskonferansen til The Federation of International Human Rights Museums (FIHRM) går over tre dager med hovedtemaet «Museums under Pressure: Government, Community, Autonomy». Her er målsettingen blant annet å kartlegge situasjonen for museer som arbeider med temaer som angår menneskerettigheter over hele verden. På den siste dagen (21.9) flytter konferansen fra Eidsvoll til Bygdøy, hvor HL- senteret står for vertskapet.

Konferansemåneden september rundes av 29. og 30. med en nordisk konferanse om ytringsfrihet, arrangert av Raftostiftelsen og HL-senteret. Noen av de sentrale spørsmålene som stilles er: Hvordan oppleves dagens ytringsklima for ulike mennesker? Hvem deltar, og hvilke muligheter og begrensninger finnes for unge stemmer. Hvor går egentlig grensene for ytringsfrihet i internettets tidsalder? Hvordan forholder vi oss til de ekstreme ytringene? Er det mulig for skolen å sørge for et fritt ytringsrom, samtidig som enhver elevs behov for trygghet og inkludering blir ivaretatt? Og er svarene på disse spørsmålene ulike i de nordiske landene? 

 

Velkommen til kunnskapspåfyll på HL-senteret i september!

Av Peder Hellberg
Publisert 2. sep. 2022 14:58 - Sist endret 2. sep. 2022 14:58