Redusert parkering fram til høsten 2021

Entreprenøren OBAS Øst er nå på plass ved HL-senteret og byggearbeidene med tilbygget Mino i full sving. Dette vil påvirke parkeringssituasjonen ved senteret fram til høsten 2021.

Publikum oppfordres til å ta offentlig transport i byggeperioden av tilbygget Mino. Foto: Monica Bjermeland / HL-senteret

– Spaden er for lengst i jorda her på Villa Grande. Dette har vi ventet lenge på. Vi gleder oss til nytt tilbygg og større kapasitet, for det trenger vi! sier Guri Hjeltnes, direktør ved HL-senteret. 

HL-senteret har lenge hatt behov for større og mer fleksible utstillingslokaler. Mino skal plasseres nordvest på eiendommen ut på Villa Grandes parkeringsplass.  Bygget vil romme et stort utstillingsareal, undervisningsrom, verksted, garderobe og toaletter.

I byggefasen oppfordres publikum til å bruke offentlig transport til senteret. Ved spesielle behov kan parkeringstillatelse til venstresiden av alleen hentes i resepsjonen.

Følg byggingen!

Totalt utgjør det lavtliggende tilbygget 740 kvm fordelt på to etasjer. Det skal påkobles Villa Grande i begge etasjene for å sikre god publikumsflyt.

Byggekamera

– Dette er et veldig spennende prosjekt, som både tilpasser seg den eksisterende eiendommen og samtidig tilfører nye flotte arkitektoniske kvaliteter. Tilbygget vil bedre rammene for HL-senterets viktige arbeid knyttet til minoriteter og samtidstemaer, sa prosjektleder Anne Mette Raaholt i Statsbygg under kontraktsigneringen med totalentreprenøren OBAS Øst rett før byggeoppstart, tidlig høsten 2019.

Våren 2017 vant Transborder Studio den begrensede plan- og designkonkurransen om tilbygget. Utviklingen av prosjektet har skjedd i tett dialog med riksantikvar og byantikvar.

Byggearbeidet vil dessuten gjøre Villa Grande mer klimavennlig: I tillegg til tilbygget skal det etableres et bergvarmeanlegg for den samlede eiendommen.  

Etter planen skal prosjektet være ferdig høsten 2021.

 

Av Monica Bjermeland
Publisert 11. okt. 2019 10:40 - Sist endret 6. feb. 2020 11:44