HL-senteret lyser ut syv masterstipend

Masterstudentene skal undersøke ulike temaer innenfor antisemittisme i Norge i dag, forebyggende arbeid mot rasisme og diskriminering i skolen. To stipender går til studier av jødiske identiteter i dagens Norge.

HL-senteret tilbyr skriveplass og tilknytning til et kompetent forskningsmiljø. Oppstart er høsten 2019.

Les mer om masterstipendene her.

Fire masterstipend er i tilknytning til forskningsprosjektet Shifting Boundaries. Definitions, Expressions and Consequences of Antisemitism in Contemporary Norway. Prosjektet er finansiert av Norges forskningsråd og tar sikte på å etablere ny empirisk, metodologisk og teoretisk innsikt i de ulike manifestasjoner og effekter av antijødiske holdninger i Norge i dag.

To masterstipend er i tilknytning til forskningsprosjektet Negotiating Jewish Identity - Jewish Life in 21st Century Norway. Prosjektet er finansiert av Norges forskningsråd og har som overordnet mål å etablere ny kunnskap om kulturelle og sosiale praksiser blant jøder i samtidens Norge.

Det syvende masterstipendet skal undersøke hvordan Benjaminprisvinnende skoler arbeider forebyggende mot rasisme og diskriminering.

Av Peder Hellberg
Publisert 29. apr. 2019 15:56 - Sist endret 22. mai 2019 11:38