Nyheter - Side 7

Publisert 14. des. 2016 15:44

Og hva gjorde dem i stand til å yte mer effektiv motstand enn politiet? Dette var spørsmål Øystein Hetland og Nicola Karcher fra HL-senteret ga noen svar på i NRK Ekko 13. desember.

Publisert 4. des. 2016 10:00

Høstens siste søndagsforedrag på HL-senteret er "Reimagining the past for a Complex Future". Siden åpningen i oktober 2014 har “Museum of the History of Polish Jews" i Warszawa” fått stor oppmerksomhet fra media, publikum og eksperter. I foredraget vil museets høyt anerkjente direktør Dariusz Stola fokusere på utfordringer som museet møter.

Publisert 3. des. 2016 10:00

Her kan du se høstens siste foredrag i serien "Krig, okkupasjon og oppgjør". Denne gang tar Terje Emberland, seniorforsker ved HL-senteret, for seg bruken av antisemittiske konspirasjonsteorier innen norsk nazisme før og under okkupasjonen. 

Publisert 2. des. 2016 16:14

Onsdag denne uken åpnet kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen seminaret "I en verden av total krig: Norge 1939-1945". Med det ble også forskningsprosjektet med samme navn lansert. Prosjektet blir ledet av Universitetet i Tromsø i et konsortium med Institutt for Forsvarsstudier, NTNU og Narvik-senteret.

Publisert 26. nov. 2016 10:00

På årsdagen for den største deportasjonen av jøder fra Norge under 2. verdenskrig kan du følge historiker Birgit H. Rimstads foredrag i Universitetets Gamle festsal. Hun forteller om skjebnen til noen av de flere hundre jødiske barn og unge som klarte å flykte fra det norske Holocaust. Hvordan opplevde de flukt og eksil og hvordan ble livet etter 1945?

Publisert 25. nov. 2016 11:16

Denne helgen er det flere markeringer av at det lørdag 26. november er 74 år siden 532 norske jøder ble sendt med troppetransportskipet D/S Donau til Stettinn og derfra videre til Auschwitz. Bare ni overlevde.

Publisert 24. nov. 2016 10:48

Siden slutten av oktober har Statsbyggs utvelgelseskomite arbeidet med å plukke ut arkitektkontorene som skal delta i plan- og designkonferansen for å tegne Villa Grandes tilbygg. Nå er de utvalgte sju klare.

Publisert 20. nov. 2016 11:00

Fra søndag kl. 14.00 kan du følge Elisabetta Wolffs foredrag om Benito Mussolini og årsakene til fascismens tiltrekningskraft. Mange fascisme-forskere har ment at bevegelsens suksess i stor grad skyldtes vold, krigerske symboler og en opposisjon mot det bestående. 

Foredragsholder Wolffs synspunkt er at oppslutningen først og fremst kan tilskrives Mussolinis politiske budskap. Hun utga nylig boken "Italias politiske historie. 476-1945", og underviser i moderne historie og samtidshistorie ved Instituttet for arkeologi, konservering og historie ved UiO.

 

Følg foredraget her fra søndag kl. 14.00, eller se det i opptak.

Publisert 17. nov. 2016 12:58

Denne uken har en ekspertgruppe vært samlet i Serbias hovedstad Beograd for å diskutere hva regjeringer kan gjøre for å styrke undervisningen mot antisemittisme. Møtet skjer som en del av oppstarten av prosjektet "Fra ord til handling" i regi av Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR), en institusjon under Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE).

Publisert 12. nov. 2016 12:29

Fra kl. 14.00 lørdag 12. november kan du følge Anette Homlong Storeides foredrag i Universitetets Gamle festsal i Oslo. Hun tar utgangspunkt i Administrasjonsrådets oppfordring til norsk industri om "å holde hjulene i gang" etter den kaotiske situasjonen som oppsto som følge av det tyske angrepet på Norge 9. april 1940. Dette ble starten på et fem år langt dilemma: Hvor gikk grensen mellom å holde produksjon og sysselsetting oppe, og uakseptabel kollaborasjon med okkupasjonsmakten?

Her kan du se foredraget direkte eller i opptak.

Publisert 7. nov. 2016 07:42

Mandag 7. november kl. 08.30 lanserer Ingvill Plesner sin nye bok om religionspolitikk. I forbindelse med lanseringen blir det et debattseminar der forfatteren, Anine Kierulf (Norsk senter for menneskerettigheter), Alexa Døving (HL-senteret), Sylo Taraku (Agenda) og Andreas Hompland (sosiolog) deltar.

 

Her kan du følge lanseringen i Fritt Ords lokaler direkte fra kl. 08.30, eller se den i opptak.

 

Ingvill Plesner er seniorforsker ved  Norsk senter for menneskerettigheter, SMR, og tilknyttet HL-senteret.

Publisert 30. okt. 2016 10:40

Fra kl.14.00 i dag kan du se historiker Ingjerd Veiden Brakstad gjennomgå mytene knyttet til 1990-tallets kriger og folkemord i Bosnia-Hercegovina og Rwanda. Bakgrunnen for disse konfliktene ble ofte forklart med “eldgammelt hat”, til tross for at “eldgammelt hat” egner seg dårlig som forklaring på folkemord og andre former for politisk massevold. Likevel hadde denne myten stor innflytelse på hvordan de to hendelsene ble forstått av omverdenen.

Publisert 28. okt. 2016 11:38

HL-senteret arrangerte denne og forrige uke en seminarrekke i de portugisiske byene Castelo de Vide og Belmonte. Temaene var metoder for historieformidling og hvordan man kan bruke arkivmateriale for å fortelle historier på nye måter. Deltakerne var fra museer i området rundt de to byene.

Publisert 20. okt. 2016 08:00

Ingvill Thorson Plesners Religionspolitikk kom nylig ut på Universitetsforlaget. Plesner, som er seniorforsker ved Norsk senter for menneskerettigheter og også tilknyttet HL-senteret, reiser i boken en rekke spørsmål knyttet til den norske stats religionspolitikk.

Publisert 16. okt. 2016 11:47

Ulf Sverdrup, direktør ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt, NUPI, kommer til HL-senteret på søndag for å snakke om Europas framtid. Det er urolige tider med flyktningstrømmer, terrorhandlinger, Storbritannia på vei ut av EU og pågående krigshandlinger i Ukraina. 

Publisert 13. okt. 2016 15:00

Historiker Synne Corell er engasjert i et nytt forskningsprosjekt på HL-senteret om den økonomiske likvidasjonen av norske jøders formuer. I oktober 1942 vedtok Quisling-regimet Lov om inndragning av formue som tilhører jøder. Loven overførte all eiendom og eiendeler som tilhørte jøder til staten, og hang uløselig sammen med arrestasjonene og deportasjonene av norske jøder og jøder bosatt i Norge. 

Publisert 6. okt. 2016 08:00

Mandag ble det klart at regjeringen gir 13 millioner kroner til et kultur- og ressurssenter for norske rom. Støtten er en kollektiv oppreisning, og kan regnes som en konkret oppfølging av fjorårets unnskyldning til romfolket fra statsminister Erna Solberg.

Publisert 5. okt. 2016 15:34

Søndag la regjeringen fram sin Handlingsplan mot antisemittisme 2016-2020. Planen inneholder en rekke tiltak for både å kartlegge og forebygge antisemittisme i Norge. - Det er veldig fint at det er en bredspektret plan, der både forskning, undervisning og kartlegging inngår, sier Guri Hjeltnes, direktør ved HL-senteret.

Publisert 27. sep. 2016 11:43

Hele 64 arkitektkontorer hadde søkt om å få delta i Statsbyggs begrensede plan- og designkonkurranse da fristen gikk  ut 23. september kl. 12.00. Blant dem er mange av Norges mest veletablerte og anerkjente arkitektkontorer, men også nyetablerte arkitektfirmaer og yngre arkitekter har vist stor interesse for konkurransen. Det er da også et ønske at yngre krefter blir med videre.

Publisert 23. sep. 2016 11:08

HL-senteret arrangerte torsdag 22. september en internasjonal konferanse om minoriteten rom og grensekontroll. Forskere fra hele Europa bidro til en frisk diskusjon om forskjellene og likheten i behandlingen av rom i de ulike landene. Et engasjert publikum bidro til både å skape interessante diskusjoner og til å korrigere forskernes boklærdom.

Publisert 22. sep. 2016 11:21

Denne helgen innledes fjerde semester av forelesningsrekken om andre verdenskrig i Universitetets Gamle festsal. Foredragene arrangeres i et samarbeid mellom UiO og HL-senteret, og i 2016 er tittelen «Krig, okkupasjon og oppgjør».

Publisert 15. sep. 2016 12:29

Kjetil Braut Simonsen, doktorgradsstipendiat ved HL-senteret, vil fredag 16. september forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Institutt for arkeologi, konservering og historie, Universitetet i Oslo. Avhandlingens tittel er «Nazifisering, kollaborasjon, motstand – en analyse av Politidepartementet og Forsyningsdepartementet (Næringsdepartementet), 25. september 1940 – 8. mai 1945». 

Publisert 11. sep. 2016 12:49

Hatkriminalitet er et relativt nytt begrep i norsk offentlighet. Hva er egentlig hatkriminalitet, hvilke saker har vi hatt i Norge, og hvordan arbeider politiet mot denne formen for kriminalitet?

Foredragsholder Ingjerd Hansen er sosiolog, har vært ansatt i Oslo politidistrikt siden 1997, og har vært ansvarlig for rapportene om hatkriminalitet som Oslo politidistrikt har gitt ut. 

Her kan du se Ingjerd Hansens foredrag fra 11. september. 

Publisert 28. aug. 2016 11:59

Søndag 28. august markerte HL-senteret at det i år er 80 år siden den spanske borgerkrigens startet, og inviterte til en samtale om noen av datidens fremste norske formidlere av inntrykk fra den brutale krigen. Borgerkrigen, som varte fra 1936 til 1939, var en av de mest ideologisk pregede konfliktene i det 20. århundrets historie. Konflikten dreide seg om forholdet mellom demokrati og diktatur og ble i samtiden oppfattet som en kamp mot europeisk fascisme og for demokratiet.

Samtalen ble ledet av HL-senterets direktør Guri Hjeltnes, og hennes samtalepartnere var journalist og forfatter Sigrun Slapgard, forfatter og journalist Gudmund Skjeldal og forfatter og seniorforsker ved HL-senteret Terje Emberland. Her kan du se opptak av samtalen.

Publisert 26. aug. 2016 15:44

Vera Komissar (81) er utnevnt til «Ridder 1. klasse av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden». Høytideligheten fant sted i synagogen i Trondheim 25. august.