Nyheter - Side 7

Publisert 11. okt. 2018 17:03

Tusenvis av jesidikvinner som ble bortført av ISIL i 2014 ble solgt som sex-slaver. Fredsprisvinner Nadia Murad, som selv er jesidi har gitt disse kvinnene en internasjonal stemme.

Jesidienes situasjon vil være et  sentralt tema for utstillingen som åpner ved HL-senteret sommeren 2019. I utstillingen vil film og foto stå sentralt.

Publisert 24. aug. 2018 14:31

Fristen for å foreslå skoler til årets Benjamin-pris er 1. oktober. Prisen på 250.000 går til en norsk skole som jobber godt mot rasisme og diskriminering.

Publisert 24. aug. 2018 14:27

Dette var temaet for et debattmøte som HL-senteret arrangerte 14. august under Arendalsuka. Utgangspunktet var de mange hatytringene som i dag florerer på norske nettsteder og i debattråder, rettet mot innvandrere, muslimer, jøder og andre grupper, samt mot Arbeiderpartiet og andre representanter for det som kan kalles den «etablerte makteliten».

Publisert 24. aug. 2018 13:28

HL-senteret var på plass i Arendalsuka med stand sammen med seks freds- og menneskerettighetssentre, under slagordet Sammen mot antidemokratiske holdninger og hatefulle ytringer. 

Publisert 13. aug. 2018 14:55

Lørdag 18. august er det «Studentslippet» i Oslo. Alle nye studenter i Oslo er invitert til å besøke en rekke kulturattraksjoner og delta på ulike aktiviteter i hovedstaden helt gratis.

Publisert 27. juni 2018 11:05

Onsdag 27. juni publiserte HL-senteret en ny rapport om tiltak mot hatefulle ytringer. Rapporten er utarbeidet i samarbeid med Oslo Met på oppdrag fra Barne-, og ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir). Den presenterer og analyserer hovedfunn fra en kartlegging av tiltak nasjonalt og internasjonalt mot hatefulle ytringer, og en oppsummering av kunnskap om slike tiltak mot hatytringer i foreliggende litteratur.

Publisert 22. juni 2018 18:08

Hvordan verner vi de mest sårbare? Utenriksminister Ine Eriksen Søreide advarer mot å begynne å rekke opp noen av de trådene som utgjør sikkerhetsnettet for verdens minoriteter.

– I så fall kan alt rakne, sa hun under åpningen av konferansen om minoritetsrettigheter i samfunn med store konflikter. Den fant sted i Oslo 18. og 19. juni, med åpning på Nobelinstituttet.

Se hele Ine Eriksen Søreides tale her:

Opptak fra hele åpningssesjonen finnes her:

 

Publisert 5. juni 2018 14:16

I anledning 70-årsmarkeringen av FNs menneskerettighetserklæring arrangeres denne konferansen om betingelser for sikring av etniske og religiøse minoriteters rettigheter i særlig konfliktfylte stater i Sørøst-Asia, Midtøsten og på Balkan.

 

Publisert 31. mai 2018 17:24

HL-senteret fikk  torsdag 31. mai .2018 besøk av statsråd Iselin Nybø (V), forsknings- og  høyere utdanningsminister fra Kunnskapsdepartementet (KD).

Publisert 16. mai 2018 16:29

 

Kommunikasjons- og programansvarlig

HL-senteret søker etter en engasjert kommunikasjons- og programansvarlig som har lyst til å lede kommunikasjons- og programarbeidet i et av landets mest interessante forsknings- og formidlingsmiljøer.

 

Rådgiver Dembra

Vil du være med og styrke skolers kompetanse til å forebygge fordommer og hat?

HL-senteret trenger en person som kan drifte og bidra i videreutvikling av Dembra, Demokratisk beredskap mot rasisme, antisemittisme og udemokratiske holdninger i skolen (Dembra). Stillingen vil inngå i et faglig sterkt kollegium og få muligheten til å prege et utviklingsarbeid for skoler med betydning for morgendagens samfunn.

Les mer om stillingene her:

Publisert 11. mai 2018 13:45

På en seremoni på Sentralen i Oslo onsdag 9. mai fikk HL-senteret utdelt en gave på 350.000 kroner fra Sparebankstiftelsen DNB. HL-senteret har sendt inn ett av de 2940 heldige prosjektene som ble tildelt midler for å «utløse gode krefter» som gavesjef Sissel Karlsen uttrykte det.  

Publisert 30. apr. 2018 15:14

HL-senteret er i gang med et prosjekt for å styrke kompetansen hos nye lærere på temaer knyttet til rasisme, antisemittisme, fordommer og diskriminering. Prosjektet er en videreutvikling av HL-senterets Dembra satsing (Demokratisk beredskap mot rasisme og antisemittisme), som rettes mot ungdomsskolen og videregående skole. Det første møtet med representanter fra samarbeidende lærerutdanningsinstitusjoner ble gjennomført 17. april. Her ble blant annet de første idéskissene til undervisningsaktiviteter som skal gjennomføres fra høstsemesteret presentert.

 

Publisert 29. apr. 2018 10:30

I dette foredraget om konspiratorisk rasisme i antisemittisme og islamofobi, redegjør forsker Reza Zia-Ebrahimi for ny komparativ forskning om antisemittisme og islamofobi. Hans forskning tyder på at konspirasjonsteorier av typen "jøder styrer verden", og deres islamofobiske ekvivalent "islamiseringen av Europa", bidrar til å fremme rasialisering.

Følg foredraget direkte her fra søndag 29. april kl. 14.00.

Publisert 22. apr. 2018 10:30

Sumaya Jirde Ali er en av dem som har fortsatt å snakke høyt og tydelig til tross for trusler og trakassering. I denne samtalen med seniorforsker Alexa Døving fra HL-senteret vil Sumaya Jirde Ali fortelle om sine erfaringer som ung kvinne, poet, minoritet, svart, muslim og samfunnsdebattant. Og hun snakker om sine meninger, og om hva som faktisk står på spill i det norske samfunnet.

Se samtalen her fra søndag 22. april kl. 14.00.

Publisert 9. apr. 2018 21:07

I august 1944 sendte sjefen for de norske politistyrkene i Sverige ut et rundskriv til sjefene i de over 15 politisoldatleirene rundt om i landet. I rundskrivet ble de respektive lederne bedt om å påse at jødiske soldater ikke ble sjikanert. Her kan du se historiker Mats Tangestuen, faglig leder ved Jødisk Museum i Oslo, fortelle om en lite omtalt del av norsk krigshistorie. Foredraget ble holdt i HL-senterets venneforening 9. april. Se foredraget her.

Publisert 9. apr. 2018 12:56

Marie Eberson Degnæs er ansatt i en tre-årig stipendiatstilling på forskningsprosjektet "Jødiske identiteter - valg og forhandlinger, praksiser og tradisjoner i samtidens Norge". Arbeidstittelen på Degnæs' studie er "Holocaust som kulturelt og personlig minne".

Publisert 7. apr. 2018 10:00

Otto Ruge ble utnevnt til øverste militære sjef to dager etter det tyske angrepet 9. april. På det politiske og strategiske plan spilte Ruge en avgjørende rolle i at Norge valgte krigen, og han bidro avgjørende til at landet fikk en plass i den store krigsalliansen resten av krigen. Her kan du fra 8. april kl. 14.00 følge professor Tom Kristiansens foredrag i Universitetets Gamle festsal i Oslo.

Publisert 17. mars 2018 10:00

Det er 75 år siden de store deportasjonene av jøder fra Norge. Hvordan så London-regjeringen på de dramatiske arrestasjonene og deportasjonene i 1942 og 1943? Hva visste de allierte, hva forsto man, hva gjorde utenriksminister og regjeringen Nygaardsvold?

Fra lørdag 17. mars kl. 14.00 kan du her følge foredraget til Guri Hjeltnes, historiker, forfatter og HL-senterets direktør.

 

Publisert 16. mars 2018 10:55

Torsdag var 14 av de 16 skolene som siden 2002 har vunnet Benjaminprisen samlet i regjeringens representasjonsbolig for å dele erfaringer knyttet til arbeidet mot rasisme og diskriminering. Under konferansen kunngjorde statsminister Erna Solberg at prispengene fra og med neste års tildeling øker fra 100 000 kroner til 250 000 kroner.