Nyheter - Side 7

Publisert 27. sep. 2016 11:43

Hele 64 arkitektkontorer hadde søkt om å få delta i Statsbyggs begrensede plan- og designkonkurranse da fristen gikk  ut 23. september kl. 12.00. Blant dem er mange av Norges mest veletablerte og anerkjente arkitektkontorer, men også nyetablerte arkitektfirmaer og yngre arkitekter har vist stor interesse for konkurransen. Det er da også et ønske at yngre krefter blir med videre.

Publisert 23. sep. 2016 11:08

HL-senteret arrangerte torsdag 22. september en internasjonal konferanse om minoriteten rom og grensekontroll. Forskere fra hele Europa bidro til en frisk diskusjon om forskjellene og likheten i behandlingen av rom i de ulike landene. Et engasjert publikum bidro til både å skape interessante diskusjoner og til å korrigere forskernes boklærdom.

Publisert 22. sep. 2016 11:21

Denne helgen innledes fjerde semester av forelesningsrekken om andre verdenskrig i Universitetets Gamle festsal. Foredragene arrangeres i et samarbeid mellom UiO og HL-senteret, og i 2016 er tittelen «Krig, okkupasjon og oppgjør».

Publisert 15. sep. 2016 12:29

Kjetil Braut Simonsen, doktorgradsstipendiat ved HL-senteret, vil fredag 16. september forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Institutt for arkeologi, konservering og historie, Universitetet i Oslo. Avhandlingens tittel er «Nazifisering, kollaborasjon, motstand – en analyse av Politidepartementet og Forsyningsdepartementet (Næringsdepartementet), 25. september 1940 – 8. mai 1945». 

Publisert 11. sep. 2016 12:49

Hatkriminalitet er et relativt nytt begrep i norsk offentlighet. Hva er egentlig hatkriminalitet, hvilke saker har vi hatt i Norge, og hvordan arbeider politiet mot denne formen for kriminalitet?

Foredragsholder Ingjerd Hansen er sosiolog, har vært ansatt i Oslo politidistrikt siden 1997, og har vært ansvarlig for rapportene om hatkriminalitet som Oslo politidistrikt har gitt ut. 

Her kan du se Ingjerd Hansens foredrag fra 11. september. 

Publisert 28. aug. 2016 11:59

Søndag 28. august markerte HL-senteret at det i år er 80 år siden den spanske borgerkrigens startet, og inviterte til en samtale om noen av datidens fremste norske formidlere av inntrykk fra den brutale krigen. Borgerkrigen, som varte fra 1936 til 1939, var en av de mest ideologisk pregede konfliktene i det 20. århundrets historie. Konflikten dreide seg om forholdet mellom demokrati og diktatur og ble i samtiden oppfattet som en kamp mot europeisk fascisme og for demokratiet.

Samtalen ble ledet av HL-senterets direktør Guri Hjeltnes, og hennes samtalepartnere var journalist og forfatter Sigrun Slapgard, forfatter og journalist Gudmund Skjeldal og forfatter og seniorforsker ved HL-senteret Terje Emberland. Her kan du se opptak av samtalen.

Publisert 26. aug. 2016 15:44

Vera Komissar (81) er utnevnt til «Ridder 1. klasse av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden». Høytideligheten fant sted i synagogen i Trondheim 25. august. 

Publisert 24. aug. 2016 16:49

Museene på Bygdøy vil sannsynligvis runde rekordhøye 1,5 millioner besøkende i løpet av året, og tirsdag denne uken fikk Lan Marie Nguyen Berg, Byråd for miljø og samferdsel i Oslo, besøk av en rekke av Bygdøy-museenes direktører. De ledet byrådens oppmerksomhet mot at Norges desidert største museumsdestinasjon har et lite tilfredsstillende kollektivtilbud.

Publisert 24. aug. 2016 13:10

22. august ble Narvik Krigsmuseum offisielt åpnet ved en høytidelig seremoni i det flotte nybygget i Narvik sentrum. Utstillingen tar utgangspunkt i det tyske angrepet på byen i 1940 og de påfølgende fem år med krig.

Publisert 25. juli 2016 13:25
Publisert 12. juli 2016 14:27

Civita har besøkt HL-senteret og anbefaler spesielt sommerutstillingen "Gulag: Det farfar ikke fortalte". Utstillingen bygger på historien til HL-senterets seniorforsker Anton Weiss-Wendts farfar, Helmut Weiss. Her kan du lese hvorfor Civitas Bård Larsen mener den er verdt et besøk. 

Publisert 4. juli 2016 13:19

Nobelprisvinner, forfatter og filosof Elie Wiesel døde 2. juli, 87 år gammel. -Det er med vemod HL-senteret mottar meldingen om Wiesels død. Med ham er et menneske og et tidsvitne som har betydd uendelig mye gått bort, sier Guri Hjeltnes, direktør ved HL-senteret.- Ikke minst forteller hans mantra om å "tilgi, men ikke glemme" mye om en mann som selv overlevde Auschwitz, men mistet store deler av sin familie.

Publisert 1. juli 2016 13:27

Kjære alle venner av HL-senteret!

Sommeren står for døren, og HL-senteret har lagt bak seg en begivenhetsrik vår med hektisk aktivitet på mange områder – innen forskning, formidling og dokumentasjon og med fagkonferanser, utstillinger og en rekke  arrangementer for offentligheten.

 

Publisert 29. juni 2016 12:45

I et helsides oppslag i den tyske storavisen Frankfurter Allgemeine Zeitung intervjues Terje Emberland, seniorforsker ved HL-senteret, om nordmenn i Waffen-SS. Bakgrunnen for oppslaget var 75-årsdagen for det tyske angrepet mot Sovjetunionen i 1941. At norske nazister inngikk med en egen divisjon i Waffen-SS, og at Heinrich Himmler hadde en egen forkjærlighet for Norge, er lite kjent i Tyskland.

Publisert 7. juni 2016 12:55

Torsdag 16, juni kl. 13.00 åpner vårens tredje utstilling på HL-senteret. Billedkunstneren og journalisten Eirik Audunson Skaar utforsker de visuelle sporene fra vår glemte krigshistorie. Gjennom video, skulptur og tekst uttrykker han spenningsforholdet mellom kollektivt minne og faktisk historie. Se invitasjonen til åpningen her,

Publisert 4. juni 2016 10:00

Den tyske nasjonalsosialismen brukte rettsapparatet som en viktig del av undertrykkelse av opposisjon og for å utvikle et samfunn bygget på førerprinsipp og folkefellesskap. I dette foredraget i Universitetet i Oslos Gamle festsal belyser professor Hans Petter Graver norske og tyske dommere i innsats for, og mot, nasjonalsosialismen.

Fra kl. 14.00 lørdag 4. juni kan du se Hans Petter Gravers foredrag her.

 

Publisert 3. juni 2016 15:58

Torsdag 2. juni åpnet HL-senterets nye utstilling om Gulag. Den gir et unikt innsyn i skjebnen til en av de mange som fikk oppleve Stalins fangeleire fra innsiden. Den tyske jøden Helmut Weiss var en av mange som ble fascinert av Sovjetunionen, og valgte også å flytte dit. Noen år senere, i 1937, ble han arrestert som folkefiende og dømt til ti års straffarbeid. De neste 20 årene tilbrakte han i Gulag.

Publisert 2. juni 2016 12:55

Konferansen som avholdes 2. og 3. juni kan her sees direkte eller i opptak. Tema er status for historieskriving og historiefortelling i Russland fra slutten av 1980-tallet og fram til i dag.  

Arrangør er HL-senteret og hovedansvarlig for konferansen er Anton Weiss-Wendt, senterets forskningsleder.

Se konferansen her.

Publisert 29. mai 2016 10:00

Samarbeidsrådet for tros- og livssynsundervisning (STL) feirer 20-årsjubileum, men hva har de egentlig å feire? Har rådet kun fungert som livssynssamfunnenes interne dialogforum, eller er de skapere av ny politikk i møterommet mellom den sekulære staten og livssynsmangfold?

 

Fra kl. 14.00 søndag 29. mai kan du her se Anne Sender, sekretariatsleder i STL, Alexa Døving, seniorforsker ved HL-senteret og Bente Sandvig, fagsjef i Human-Etisk forbund presentere noen av de viktigste sakene til STL i lys av spørsmålet om hvilke spor de har satt i norsk politikk og samfunn.

Publisert 25. mai 2016 10:13

HL-senteret skal i 2016 gjennomføre en befolkningsundersøkelse om holdninger til jøder og andre minoriteter. I den forbindelse vil HL-senteret også gjennomføre en undersøkelse blant muslimer og jøder om deres erfaringer med å leve som minoritet i Norge og om relasjoner til andre minoriteter.

Publisert 21. mai 2016 10:00

Litteraturen om 2. verdenskrig har ofte framstilt jødene som passive ofre. I disse fortellingene er kvinnene som regel fraværende. Siden de norsk-jødiske kvinnene ikke ble arrestert under krigens første del, kan man spørre om det ga dem et visst handlingsrom. I dette foredraget i Universitetet i Oslos Gamle festsal stiller professor emerita Irene Levin spørsmålet om denne muligheten også gjorde kvinnene særlig sårbare i tiden etter krigen.

Fra kl. 14.00 lørdag 21. mai kan du se Irene Levins foredrag her.

Publisert 19. mai 2016 12:33

Snublestener, stener som felles ned i bakken utenfor hjemmene til jøder som ble ofre for Holocaust, er kunstneren Gunter Demnigs bidrag for å hindre at vi glemmer de som ble borte. Han reiser Europa rundt og legger ned stener, og i begynnelsen av juni kommer han igjen til Norge. I dagene 6. - 10. juni vil 79 stener bli lagt ned i Oslo, Halden, Gjøvik, Jevnaker, Ålesund, Nesjestranda, Kristiansund, Trondheim og Brønnøysund.

Publisert 4. mai 2016 14:39

I 2012 kom den første undersøkelsen om den norske befolkningens holdninger til jøder og andre minoriteter, «Antisemittisme i Norge?». Nylig ble en artikkel publisert i forskningsmagasinet FLEKS, Scandinavian Journal of Intercultural Theory and Practice, der artikkelforfatterne analyserte hva respondentene i undersøkelsen trodde var årsakene til negative holdninger rettet mot jøder og muslimer.

Publisert 2. mai 2016 15:05

Det lyses nå ut et engasjement på to år som forsker og forfatter på prosjektet «Den økonomiske likvidasjonen av jødiske formuer». Forskeren som engasjeres skal skrive en overordnet historisk framstilling av hele den økonomiske likvidasjonen, og også følge utviklingen inn i etterkrigstiden, fram til og med restitusjonsoppgjøret.

Publisert 27. apr. 2016 10:31

Universitetet i Tromsø har fra Norges Forskningsråd blitt tildelt et nytt nasjonalt forskningsprosjekt for å utvikle kunnskapen om en helt sentral del av Norges historie, den 2. verdenskrig.