Nyheter - Side 2

Publisert 11. sep. 2020 11:44

Senterets undervisningstilbud er igjen åpent, og vi vil gjerne ha besøk av skoleklasser på ungdomstrinnet og videregående.  Vi tilbyr undervisning om Holocaust, både i et norsk og internasjonalt perspektiv, med stor grad av elevaktivitet hvor vår permanente utstilling er utgangspunktet. Nytt av høsten er at vi gjerne tar med oss et ferdig opplegg og besøker skoler på det sentrale Østlandet.

Publisert 14. aug. 2020 16:49

Den 13. august kom meldingen om at Tor Bach var død etter lengre tids sykdom, bare 55 år gammel. Det antifascistiske og antirasistiske miljøet i Norge har dermed mistet en av sine mest kunnskapsrike, inspirerende og fargerike skikkelser.

Publisert 23. juni 2020 16:59

Ny rapport fra HL-senteret: Hvordan er norskboende syriske flyktningers fortellinger om og fortolkninger av krigen i hjemlandet? Hvilke mønstre finnes? Hør Cora Alexa Døving fortelle om en pilotstuide hun har gjort.

Publisert 26. mai 2020 12:21

Raymond Gurême døde søndag 24. mai med sine nærmeste rundt seg. Etter ham kommer en ung generasjon av bevisste, politisk skolerte «nomader». For Monsieur Gurême hadde brukt tiden sin godt og var blitt et ikon for den franske motstanden mot antisiganisme.

Bilde av Christopher S. Harper
Publisert 7. mai 2020 12:03

Siden 2005 har pensjonisten, Christopher Shaun Harper arbeidet som frivillig ved HL-senteret. Med bakgrunn som jurist fra det private næringsliv har han de senere årene brukt mye av sin tid til å arbeide med ett spesielt tema: hva skjedde med de norske jødene under 2.  verdenskrig, og hvordan ble jødene behandlet i det etterfølgende oppgjøret og av majoritetssamfunnet da krigen var over.

Publisert 11. apr. 2020 11:29

Digitalt døgnåpent på HL-senteret: Utbruddet av annen verdenskrig i 1939 er ofte betraktet som en naturlig del av Hitlers plan for verdenserobring. 

Publisert 9. apr. 2020 09:51

Digitalt døgnåpent på HL-senteret: 9. april 1940 kom krigen til Norge. Hør Tom Kristiansens  foredrag om Felttoget i 1940 etterfulgt av panelsamtale med direktør Guri Hjeltnes, HL-senteret, og førstelektor Fredrik Fagertun, UiT - Norges arktiske universiteten.

Publisert 25. mars 2020 11:57

Digitalt døgnåpent på HL-senteret: Få bygninger har en så fascineredne historie som Villa Grande som nå huser HL-senteret. I forbindelse med byggets 100-års jubileum i 2017, arbeidet historiker og forfatter Bodil Stenseth med boken om Villa Grande, Quislings bolig under andre verdenskrig.

Publisert 13. feb. 2020 10:16

I en ny studie skal Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter (HL-senteret) samle inn digitale data fra kommentarfelt om Israel-Palestina-konflikten på åpne nettsider og Facebook-sider. Her kan du lese hvordan du reserverer deg fra at dine data blir brukt.