Nyheter - Side 2

Publisert 31. jan. 2022 12:56

– Dana Odinsen Golan (paneldeltaker)

Til årets Holocaustdag inviterte undervisningsavdelingen ved HL-senteret fire unge jødiske nordmenn til en panelsamtale om deres forhold til Holocaust i storsalen på Villa Grande. 

Publisert 28. jan. 2022 15:19

De talte til både hjerter og forstand, alle som deltok fra scenen da HL-senteret arrangerte årets seremoni i anledning Den internasjonale Holocaustdagen, 27. januar 2022.

Publisert 3. jan. 2022 16:06

Kjære venner av HL-senteret

Også i 2022 planlegger vi et bredt program i HL-senterets regi, selv om smittevernrestriksjoner kan innebære at noen av programpostene må gjennomføres digitalt.

Det første store arrangementet er Den internasjonale Holocaust-dagen 27. januar, der HL-senteret har ansvar for den nasjonale markeringen i hovedstaden. Samtidig foregår det en rekke lokale arrangementer rundt omkring i landet.

Publisert 22. des. 2021 13:37

Kjære venner av HL-senteret

Vi takker dere alle for samarbeid og deltakelse i et år som, tross pandemien, har vært både begivenhetsrikt og spennende for HL-senteret. Året 2021 er også et jubileumsår - det er 20 år siden senteret ble etablert.

Publisert 20. des. 2021 18:20

Sofienberg skole tildeles Benjaminprisen for 2021 for sitt systematiske arbeid mot rasisme og diskriminering. Skolen tar elevenes egne opplevelser av diskriminering på alvor, og elevmedvirkning og mangfold er mer enn et slagord.

Publisert 25. nov. 2021 10:14

Fredag 26. november er datoen for den største deportasjonen av jøder fra Norge i 1942. Ta del i dugnaden med å pusse snublesteiner.

Karen Smith, som  holdt hovedinnledningen på talerstolen
Publisert 10. nov. 2021 14:07

Hva kan et lite land som Norge gjøre for å beskytte sivilbefolkninger mot grove menneskerettighetsbrudd, som folkemord, forbrytelser mot menneskeheten, krigsforbrytelser og etnisk rensing? Dette var tema for et åpent seminar på HL-senteret 9. november, der Karen Smith, tidligere spesialrådgiver i FN for Responsibility to Protect, holdt hovedinnledningen.

En synagoge står i brann under novemberpogromene i Wien.
Publisert 8. nov. 2021 17:06

Tirsdag 9. november markeres det som ble forspillet til det industrielle massemordet på Europas jøder. Pogromene natten mellom 9. og 10. november i 1938, det vi i dag kaller novemberpogromene (tidligere Krystallnatten), demonstrerte nazistenes vilje til å begå forbrytelser mot menneskeheten.

Et bilde av lokalene - Romano kher
Publisert 8. nov. 2021 16:47

Fredag 5. november ble Romano Kher, romsk kultur- og ressurssenter på Ryen i Oslo, offisielt åpnet av kommunalminister Bjørn Arild Gram.

Publisert 5. nov. 2021 11:40

Den nyvalgte sametingspresidenten Silje Karine Muotka besøkte 4. november  tilbygget MINO og utstillingen U/SYNLIG. Utstillingen, som viser ulike eksempler på hverdagsrasisme, har en rekke elementer som omhandler den samiske minoriteten og hvordan den på forskjellig vis er blitt utsatt for rasisme, nedvurdering og undertrykkelse opp gjennom historien.

Bilde av forfatter Anton Weiss-Wendt og bokomslag
Publisert 2. nov. 2021 11:23

HL-senterets Anton Weiss-Wendt har sammen med Nanci Adler utgitt en antologi som viser hvordan dagens Russland bruker historieskrivning som et verktøy for å påvirke egen opinion i patriotisk retning og samtidig forskjønne den sovjetiske fortiden. 

Historiker og forfatter Synne Corell tar en titt i sin ferske bok "Likvidasjonen" sammen med forlagssjef Reidar Mide Solberg fra Gyldendal under lanseringen på HL-senteret.
Publisert 27. okt. 2021 14:59

Historikeren Synne Corells storverk om den økonomiske likvidasjonen av norske jøders formue ble markert med et større arrangement på HL-senteret. Lanseringen foregikk 26. oktober, på årsdagen for arrestasjonen av norske jødiske menn og loven om inndragning av norske jøders eiendom.

Publisert 7. okt. 2021 18:29

Mandag 7. mars 2022 arrangeres et faglig seminar på HL-senteret om Holocaust i mediene. Seminaret er et samarbeid mellom HL-senteret og Norsk Mediehistorisk Forening. Vi åpner for at interesserte kan sende inn sine abstracts snarest, og senest innen 1. november.

Tre elever fra Glemmen VGS, fjorårets vinnerskole.
Publisert 7. okt. 2021 11:14

Siden 2002 har Benjaminprisen gitt 250 000 kroner og stor heder til utvalgte skoler som har jobbet aktivt mot rasisme og diskriminering. Nå søker juryen nye verdige kandidater. Kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby håper Benjaminprisen får inn mange forslag.  Alle kan nominere skoler, og fristen er 17. oktober.

Publisert 28. sep. 2021 18:48

MINO er det nye tilbygget til fredede Villa Grande, som huser virksomheten til Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter (HL-senteret). 

MINO tilfører 740 kvadratmeter fordelt på tre etasjer til HL-senterets eksisterende lokaler. I MINO finnes fleksible utstillingsarealer som skal utnyttes til fulle for å sette søkelyset på minoriteters kår og temaer i samtiden, samt et nytt undervisningsrom og et verksted. Først ut i de nye utstillingsarealene er utstillingen U/Synlig – hverdagsrasisme i Norge. 

Tilbygget er tegnet av Transborder Studio, et prisvinnende arkitektkontor startet av Espen Røyseland og Øystein Rø.

Publisert 5. juli 2021 11:16

Kjære alle venner av HL-senteret!

Velkommen tilbake til HL-senteret. Her på Bygdøy har vi langsomt åpnet opp for publikum, etter en lang tids nedstengning. Hver dag kommer stadig flere besøkende til oss.