Nyheter - Side 16

Publisert 6. okt. 2011 09:34
Publisert 6. okt. 2011 09:34
Konferansen "Besatzungsgeschichte als Gegenstand bi-nationaler Verständigung" avholdes i sammenheng med utstillingen "Ikke bare laks og pølser".
Publisert 6. okt. 2011 09:34

27. januar er den internasjonale minnedagen for Holocaust. HL-senteret utvikler hvert år undervisningsmateriell til denne dagen knyttet til et bestemt tema. For 27. januar 2007 har vi valgt temaet "Folkemord og medier".

Publisert 6. okt. 2011 09:34

Dette semesteret har to av HL-senterets mastergradsstipendiater levert sine avhandlinger. Begge studentene har vært tilknyttet forskningsprosjektet "Jøden som kulturell konstruksjon i norsk offentlighet 1814 - 1940".

Publisert 6. okt. 2011 09:34

Seniorforsker ved HL-senteret Alexa Døving peker i denne kronikken i Politiken på likheter mellom forestillinger om en kollektiv muslimsk identitet og 30-tallets forestillinger om den kollektive jøde.

Publisert 6. okt. 2011 09:34

HL-senteret har gått igjennom Aftenposten for krigsårene 1940 til 1945 for å finne stoff relevant for forskning på og undervisning om det norske Holocaust.

Publisert 6. okt. 2011 09:34
Al-Anfal var kodeordet for Saddam-regimets systematiske forsøk på å ødelegge kurderne i Kurdistan som folk og kultur.
Publisert 6. okt. 2011 09:34

Drawing heavily on primary sources from European and American archives, the collection of essays provides novel interpretations of Nazi policies vis-à-vis ethnic, religious, and sexual minorities in the German-occupied territories, specifically Eastern Europe.

Publisert 6. okt. 2011 09:34

Skolens største prosjekt er en årlig markering av Krystallnatten. Skolen er dessuten opptatt av at arbeidet mot rasisme angår oss alle i dag: Historien om Holocaust og tidligere overgrep brukes for å se nærmere på utfordringene vi står ovenfor i dagens samfunn.

Publisert 6. okt. 2011 09:34

Forestillingen om jødene bygger på stereotyper og klisjeer som flertallssamfunnene har formet gjennom århundrer. Jødene ble ofte betraktet som en homogen enhet. Utgangspunktet er at jødisk identitet er knyttet til staten Israel og Holocaust. Dette heftet viser at vi bør slutte med å gå ut fra at det finnes én allmenngyldig jødisk identitet, og at vi heller må snakke om mange identiteter blant jødene.

Publisert 6. okt. 2011 09:34

I tidsrommet fra 11. september til 31. oktober stiller HL-senteret ut vandreutstillingen The Holocaust Against the Roma and Sinti and Present Day Racism in Europe. Utstillingen er laget av "Documentation and Cultural Centre of German Sinti and Roma" i Tyskland og har tidligere besøkt blant annet New York, Amsterdam, Budapest og Strasbourg.

Publisert 6. okt. 2011 09:34
Krig, massakrer og konsentrasjonsleirer i Namibia blir stadig oftere beskrevet som «det tjuende århundrets første folkemord».
Publisert 6. okt. 2011 09:34

HL-senteret tilbyr 10-dagers lærerkurs i Israel i sommer med tittel "Å undervise om Holocaust". Deltakerne kommer fra Sverige, Danmark og Norge, og kurset er åpent for undervisere på alle nivåer.

Publisert 6. okt. 2011 09:34

Høsten 1942 ble jøder i Norge arrestert av norsk personell underlagt okkupasjonsmakten, overbrakt til tysk politi og deportert til gasskamrene i Auschwitz. For å spre kunnskap og gi grunnlag for refleksjon om temaet, har HL-senteret tatt i bruk et interaktivt, nettbasert kart. Kartet viser et utvalg personer som utførte, ble utsatt for eller på andre måter var involvert i aksjonen mot de norske jødene.

Publisert 6. okt. 2011 09:34

Vi har gitt ut tre master- / hovedoppgaver i HL-senterets publikasjonsserie.

Publisert 6. okt. 2011 09:34
HL-senteret og Utdanningsdirektoratet arrangerer lærerutdannerkonferanse på Villa Grande 27. og 28. september .
Publisert 6. juli 2011 14:20
I vår egen tid er det norske samfunnet preget av religiøst mangfold, men går vi hundre år tilbake var situasjonen en helt annen. Før dissenterloven kom i 1845, hadde ikke andre trossamfunn enn statskirken lov til å etablere seg på norsk jord, og ved overgangen til 1900-tallet var over 96 prosent av befolkningen medlemmer i statskirken.
Publisert 6. juli 2011 14:19

Som tidligere vil det på kaia være flere appeller. Representant fra Regjeringen er i år justisminister Knut Storberget. Arrangementet vil ledes av representant for styret på HL-senteret, professor Irene Levin. Minnemarkeringen vil vare i vel en halv time. Vi inviterer også til eventuell deltakelse i det etter følgende arrangementet.

Publisert 6. juli 2011 14:19

I samarbeid med Oslo Kammermusikkfestival kan HL-senteret by på et spennende og variert program førstkommende søndag: *) Lysthuset i hagen tas i bruk til utekonsert kl. 12, *) Senterets nye kafédriver byr på spennende Middelhavslunsj til konsertdeltakerne, *) Béla Bartók-konsert i Villa Grandes musikkrom kl. 14

Publisert 6. juli 2011 14:19

Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter tilbyr gratis guiding hver søndag kl 12.30.

Publisert 6. juli 2011 14:19
Et nytt verktøy er klart til bruk for alle som arbeider med å formidle historie, refleksjon og debatt om krig / fred, menneskeverd og demokrati: En interaktivt filmkanal, distribuert på bredbånd.
Publisert 6. juli 2011 14:19
Berthold Grünfeld var en kjær venn av HL-senteret og en overlevende av Holocaust. Berthold Grünfeld gikk bort den 20. august 2007.
Publisert 6. juli 2011 14:19
Berthold Grünfeld var en kjær venn av HL-senteret og en overlevende av Holocaust. Berthold Grünfeld gikk bort den 20. august 2007.
Publisert 6. juli 2011 14:19
"Tyske homofile under nazismen". "Islam og kvinnerettigheter". "NS' planer for å løse taterplagen". Dette er noen av temaene som blir belyst i HL-senterets serie med miniforedrag søndager kl 14.
Publisert 6. juli 2011 14:19
Fra torsdag 24. august har den nye kafeen på Villa Grande åpent. Her kan du nyte deilige smørbrød, friske salater, panini, tapas, kaker og desserter i Villa Grandes flotte lokaler.