Nyheter - Side 15

Publisert 6. okt. 2011 09:34

Høsten 2009 fokuserer HL-senteret spesielt på rasisme. For skoler tilbyr vi besøksopplegget "Rasisme før og nå". Opplegget inkluderer en innføring i rasismens historie, samtale om kunstprosjektet og diskusjon om gruppeinndelinger i dag. Vi tilbyr også lærerkurs rundt disse temaene.

Publisert 6. okt. 2011 09:34

I tidsrommet fra 11. september til 31. oktober stiller HL-senteret ut vandreutstillingen The Holocaust Against the Roma and Sinti and Present Day Racism in Europe. Utstillingen er laget av "Documentation and Cultural Centre of German Sinti and Roma" i Tyskland og har tidligere besøkt blant annet New York, Amsterdam, Budapest og Strasbourg.

Publisert 6. okt. 2011 09:34

Som et ledd i HL-senterets arbeid med å nå ut til så mange vi makter med våre tanker og vårt budskap, har vi opprettet en gruppe på facebook hvor det legges ut nyheter fra senteret og arrangementsinformasjon.

Publisert 6. okt. 2011 09:34

Den 26. november 1942 gikk norsk politi til storaksjon mot norske jøder. Hundrevis av jødiske kvinner og barn ble arrestert, og sammen med mennene som var blitt arrestert en måned tidligere, deportert til Auschwitz. Dette tegneseriealbumet handler om hva som skjedde rundt denne datoen. Fire norske jøder, som den gang var barn eller ungdommer, forteller om hva de opplevde. Tre av dem klarte å flykte, én overlevde to og et halvt års helvete i Auschwitz og Buchenwald.

Publisert 6. okt. 2011 09:34

Begrepet integrasjon har blitt et mantra for politikere, samfunnsdebattanter og journalister: Alt som har gått galt i det flerkulturelle Norge - fra gjengkriminalitet til tvangsekteskap - skyldes "mislykket integrasjon", og alt som har godt bra i det flerkulturelle Norge - fra Shabana Rehman til pakistanske jenter på BI - skyldes "vellykket integrasjon". Kanskje har "integrasjon" blitt vår tids metafysiske begrep?

Publisert 6. okt. 2011 09:34
Hannah Arendt (1906-1975) er en av det 20. århundres mest utfordrende og originale tenkere. Som politisk teoretiker og filosof satte hun seg som mål å forstå meningen med hendelsene som omgav, så vel som rammet, henne i samtiden.
Publisert 6. okt. 2011 09:34

Høsten 1942 ble jøder i Norge arrestert av norsk personell underlagt okkupasjonsmakten, overbrakt til tysk politi og deportert til gasskamrene i Auschwitz. For å spre kunnskap og gi grunnlag for refleksjon om temaet, har HL-senteret tatt i bruk et interaktivt, nettbasert kart. Kartet viser et utvalg personer som utførte, ble utsatt for eller på andre måter var involvert i aksjonen mot de norske jødene.

Publisert 6. okt. 2011 09:34

Cora Alexa Døving forklarer i hefet ulike årsaker bak migrasjon, men ser først og fremst på erfaringer med migrasjon. Livshistoriene gir innsikt i hvordan politikk, sosiale endringer, naturkatastrofer eller andre historiske hendelser påvirker menneskenes liv.

Publisert 6. okt. 2011 09:34

HL-senteret åpner en stor utstilling om Holocaust i slutten av august. Den offisielle åpningsseremonien holdes onsdag 23. august. Senteret er åpent for besøkende fra og med torsdag 24. august, kl 15.30.