Nyheter - Side 14

Publisert 6. okt. 2011 09:34

I forbindelse med 200-årsjubileet for Henrik Wergelands fødsel har "Wergeland 2008" - et samarbeidsprosjekt mellom Eidsvoll 1814, Nasjonalbiblioteket og Riksarkivaren - produsert en vandreutstilling om Henrik Wergeland: "Henrik i 200".

Publisert 6. okt. 2011 09:34

I forbindelse med 200 års markeringen av Wergelands fødsel, har HL-senteret en rekke arrangementer. Seminar om Skapelsen, Mennesket og Messias med etterfølgende konsert; utstilling om Wergeland; flere foredrag og dramatiseringer.

Publisert 6. okt. 2011 09:34

Fra 27. november 2008 er det åpnet båtrute fra Rådhuset, via den nye operaen og ut til museene på Bygdøy. Billetten du kjøper er gyldig for 24 timer.

Publisert 6. okt. 2011 09:34

Prosjektet "Jøden som kulturell konstruksjon i norsk offentlighet 1814-1940" kan i løpet av prosjektperioden dele ut flere stipend til mastergradsstudenter som belyser temaer rundt konstruksjonen av "jøden" i Norge. Prosjektets utgangspunkt er majoritetens bilde av minoriteten.

Publisert 6. okt. 2011 09:34

På markeder, i bazarer, i butikker, i fortausboder og boder ved helligsteder, fra Marokko i vest til Indonesia i øst, og i den muslimske diaspora, selges masseproduserte muslimske religiøse bilder og plakater. Et utvalg av disse plaktene vil bli vist på HL-senteret sommeren 2008.

Publisert 6. okt. 2011 09:34
Anton Weiss-Wendt og Bård Larsen fra HL-senteret skrev den 15. juni 2008 et debattinnlegg i Dagbladet hvor de går i møte med Ragnar Næss artikkel "Hva skjedde med den armenske minoriteten 1915-18?"
Publisert 6. okt. 2011 09:34

HL-senteret fortsetter med søndagsforedragene fra tidligere år. Vårens program gir en god variasjon av senterets temaer med både innlegg om minoritetsreligioner og folkemord.

Publisert 6. okt. 2011 09:34

Prosjektet "Jøden" som kulturell konstruksjon i norsk offentlighet fra 1814-1940 har kommet igjennom nåløyet hos Norges forskningsråd og har fått midler for perioden 2008-2011.

Publisert 6. okt. 2011 09:34

Er du spesielt interessert i historie? Ønsker du å lære mer om hvilke konsekvenser okkupasjonen av Norge fikk for norsk-jødiske ungdommer? Kunne du tenke deg å lage dokumentarfilm med et tidsvitne fra andre verdenskrig? Høres det fristende ut å bo gratis på vandrerhjem i en uke sammen med andre tyske og norske ungdommer i alderen 18-20 år? Liker du å snakke engelsk med jevnaldrende fra andre land? Er du klar for en annerledes ferieuke du garantert kommer til å huske lenge?

Publisert 6. okt. 2011 09:34

The 15th and 16th May 2008 the Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter (HL-senteret) in cooperation with the École Pratique des Hautes Etudes (EPHE), Sorbonne, Paris will host a seminar titled: 'How to Integrate Minority Narratives in National Memory?".

Publisert 6. okt. 2011 09:34

Benjaminprisen 2009 går til Skullerud ungdomskole i Oslo for deres omfattende arbeid mot mobbing, rasisme og diskriminering.

Publisert 6. okt. 2011 09:34

Det er ikke for sent for din skole å vinne kr 100 000 for arbeid mot rasisme og diskriminering! Benjaminprisen deles ut årlig til en skole som har utmerket seg i sitt anti-rasisitiske arbeid.

Publisert 6. okt. 2011 09:34

Cora Alexa Døving forklarer i hefet ulike årsaker bak migrasjon, men ser først og fremst på erfaringer med migrasjon. Livshistoriene gir innsikt i hvordan politikk, sosiale endringer, naturkatastrofer eller andre historiske hendelser påvirker menneskenes liv.

Publisert 6. okt. 2011 09:34

folkemord.no kan du lære mer om folkemord og massedrap i åtte forskjellige land og områder. Ikke alle eksemplene kan kalles folkemord slik ordet blir brukt i FN, og ikke alle hendelser som kalles folkemord er tatt med i beskrivelsen. Alle hendelsene som omtales, er likevel eksempler som likner folkemord. I alle eksemplene er det en ideologi inne i bildet som avhumaniserer en gruppe mennesker, fulgt av systematisk massedrap hvor staten spiller en aktiv rolle.

Publisert 6. okt. 2011 09:34

HL-senteret presenterer sine første tre temahefter som hver tar for seg viktige temaområder innenfor senterets virksomhet.

Publisert 6. okt. 2011 09:34
Før deg var døden, etter deg kommer døden. Bare du er livet. Lev vakkert! Gjør ditt liv til selve livet.
Ruth Maier, 6. desember 1939
Publisert 6. okt. 2011 09:34
HL-senteret tilbyr 10-dagers kurs for skandinaviske lærere i Israel i sommer.
Publisert 6. okt. 2011 09:34

In March 2009, Norway will take over the Chairmanship of the Task Force for International Cooperation on Holocaust Education, Remembrance, and Research. As part of the mandate, the Center for Studies of the Holocaust and Religious Minorities (HLsenteret) in Oslo, has been requested to organize an international scholarly conference, Towards an Integrated Perspective on Nazi Policies of Mass Murder. An academic subcommittee, chaired by Professor Odd-Bjørn Fure, has been appointed to prepare the conference. The conference will take place in Oslo, Norway, June 20-21, 2009.

Publisert 6. okt. 2011 09:34

"The Local and the Global - Practices and Politics of Representing, Narrating and Negotiating the past" will discuss how cultural practices of representing and interpreting the past are being reshaped by interrelated processes of globalization, de/re-nationalization and localization in the long term. It will seek to address historical (dis)continuities concerning the connection of local memory cultures and global world orders throughout the 19th and 20th centuries.

Publisert 6. okt. 2011 09:34

Litteraturfestivalen på Lillehammer har besluttet å invitere David Irving for å tale om sannhet. I artikkelen nedenfor gjennomgår Odd-Bjørn Fure rettsaken mot ham i 2000, der Irvings benektelse av nazistenes forsøk på utrydde Europas jøder under 2. verdenskrig ble avslørt.

Publisert 6. okt. 2011 09:34

The Center for Studies of the Holocaust and Religious Minorities (HL-senteret) is announcing a call for papers for an international scholarly conference, Racial Science in Hitler's 'New Europe'. The conference will take place in Oslo, Norway, on October 16-17, 2009.

Publisert 6. okt. 2011 09:34
The CFR seminar 2009 will be held in Oslo, Norway with the theme Families and Memories June 15.-17. 2009. The seminar is a co-arrangement between Oslo University College and Center for Studies of Holocaust and Religious Minorities (HL-center) and will take place at Villa Grande at Bygdøy penincula - the museum area in Oslo.
Publisert 6. okt. 2011 09:34

Under krigen i Gaza har det forekommet flere hendelser som har blitt oppfattet som antisemittiske. HL-senteret har samlet lenker til en del nyhetssaker der direktør Odd-Bjørn Fure har gitt kommentarer om antisemittisme.

Publisert 6. okt. 2011 09:34

Jødisk Museum i Oslo åpnet i 2008. Allerede er de vel etablerte og presenterer våren 2009 et program med scenekunst, musikk, kulturkveld og seminar.

Publisert 6. okt. 2011 09:34

I anledning Holocaustdagen 2010 har HL-senteret utviklet undervisningsmateriell om sammenhengen mellom Nazi-Tysklands utryddelsespolitikk og datidens rasevitenskap.