Nyheter - Side 14

Publisert 2. okt. 2015 14:26

Temaet for konferansen, som ble avholdt på HL-senteret den 25. september, var Srebrenica-massakren i 1995 og dens etterspill. Ledende internasjonale forskere på feltet presenterte et bredt spekter av temaer, og berørte juridisk terminologi, kartlegging av ofre, overgrep som ble begått, folkemordfornektelse og forsoning. 

Publisert 25. sep. 2015 17:11

Terje Emberland, seniorforsker ved HL-senteret, kommer denne uken med sin nye bok «Da fascismen kom til Norge». I boken forteller han historien om Den nasjonale legion, Norges første fascistparti. Det hadde en kort, men i samtiden mye omtalt historie. Partiet ble grunnlagt i 1927 og gikk i oppløsning allerede i 1928, men rakk likevel å stille lister i Oslo til Stortingsvalget i 1927. 

Publisert 25. sep. 2015 15:06

Norsk Pressehistorisk Forening og HL-senteret arrangerte 21. september et seminar om norske mediers dekning av minoriteter fra begynnelsen av forrige århundre og frem til vår egen tid. Foran et lydhørt publikum av journalister, representanter for ulike minoritetsgrupper og andre interesserte, ble det dokumentert at norske medier ofte har bidratt til å fremme stereotypier.

Publisert 24. sep. 2015 16:58

Benjaminprisen deles ut til en skole som jobber aktivt mot rasisme og diskriminering. Prisen er på 100 000 kroner og overrekkes av kunnskapsministeren. Alle kan foreslå en skole de mener utmerker seg i arbeidet på dette feltet.

Publisert 11. sep. 2015 13:32

I kveld inviterer HL-senteret og Villa Grande til foredrag og omvisninger i forbindelse med Kulturnatt. Kulturnatt-arrangementene foregår i flere norske byer, og Trondheim har tatt et initiativ for å bruke kvelden til også å samle inn penger til syriske flyktninger. Dette støttes varmt av HL-senteret.

Publisert 11. sep. 2015 13:17

Situasjonen for flyktninger fra krigsherjede land er bekymringsfull og fordrer handling fra det internasjonale samfunnet. Det skriver ekspertene i International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA) i en nylig publisert appell. 

Publisert 16. juli 2015 19:53

Ian Buruma, forfatteren bak den kritikerroste boken «Europa år null», besøkte Oslo i vår. Under oppholdet fikk han også en omvisning på HL-senterets utstilling "Veien til Paragrafen", om paragraf 2 i den norske Grunnloven av 1814. Basert på utstillingen har han nå skrevet en kommentarartikkel på det anerkjente nettstedet Project-Syndicate. 

Publisert 7. juli 2015 10:45

Anton Weiss-Wendt, seniorforsker ved HL-senteret, ble den 6. juli intervjuet av The New Books Network. Utgangspunktet for samtalen var hans to bøker «The Nazi Genocide of the Roma» og «Racial Science in Hitler's New Europe, 1939-1945».

Publisert 1. juli 2015 13:54

Kommunal- og moderniseringsdepartementet arrangerte den 29. juni et innspillsmøte som forberedelse til regjeringens kommende handlingsplan mot antisemittisme. Blant de inviterte var representanter fra relevante forskningsinstitusjoner, de mosaiske trossamfunnene i Norge, berørte personer og andre som har engasjert seg i den offentlige debatten. 

Publisert 26. juni 2015 11:33

Forskningsrådet arrangerte den 18. juni en  konferanse og innspillsdugnad om forskning på ekstremisme og terrorisme. Formålet med konferansen var å få innspill til hvilken forskning samfunnet  trenger for å forebygge ekstremisme og hindre terrorisme. 

Publisert 17. juni 2015 11:25

Rolf Golombek ble tirsdag 16. juni valgt til ny leder av HL-senterets styre. Han etterfølger styrets nestleder, Tordis Borchgrevink, som har fungert i stillingen etter at styreleder Annelise Høegh døde i  mars i år. Golombek er  dr. polit og seniorforsker ved Frischsenteret. Han er oppnevnt til HL-styret av Det Mosaiske Trossamfund i Oslo.

Publisert 29. mai 2015 12:44

«Kjenn din by», i samarbeid med HL-senteret, inviterte 26. mai til besøk på Villa Grande. I det kjølige vårværet tok omkring 90 fremmøtte del i omvisningen, som inkluderte så vel eiendommen som selve huset.

Publisert 27. mai 2015 15:50

Siden 2010 har Jødisk Museum i Oslo organisert leggingen av 236 snublestener – minnestener for personer som ble ofre for nazismen under andre verdenskrig. I år, 70 år etter frigjøringen, legges det flere stener i Norge enn noe tidligere år.

Publisert 26. mai 2015 11:53

Fra og med 1. juni til og med 30. september er det følgende åpningstider på HL-senteret: Senteret er åpent for publikum alle dager fra kl. 10.00 til kl. 18.00.

Publisert 22. mai 2015 14:34

Mer enn 30 personer, de fleste med personlige minner fra Villa Grande, fant veien til HL-senterets Fortellerdag den 21. mai. – Det er veldig hyggelig at så mange kom. Dette gir viktige innspill til den kommende boken om Villa Grandes historie, sier Bodil Stenseth, forfatter og historiker

Publisert 20. mai 2015 14:59

Stein Bjørnbekk er ansatt som informasjonsleder ved Holocaust-senteret. Han har bakgrunn som kommunikasjonssjef for Det Kongelige Selskap for Norges Vel, presseansvarlig i Siemens-konsernet i Norge  og informasjonsansvarlig i CARE. Bjørnbekk er utdannet  cand.mag. fra Universitet i Oslo, med fagkretsen statsvitenskap, historie og kunsthistorie.   

Publisert 2. mai 2015 08:21

Samuel Steinmann døde fredag kveld, 91 år gammel, etter kort tids sykdom. Han var den siste gjenlevende av de jødene som ble deportert fra Norge under andre verdenskrig.

Publisert 16. apr. 2015 17:52

Oslo kommunes årlige arrangement ”Turist i egen by” søndag 12. april førte til fullt hus på HL-senteret. Med kommunens gratisbilletter strømmet rundt 500 mennesker til Villa Grande i løpet av dagen. Fra 10.00 til 17.00 ble de besøkende vist rundt i utstillingen av HL-senterets mange guider, de fikk se de fredede rommene – og det bar også ned de 17 trinnene til bunkeren fra krigens dager. 

Publisert 14. apr. 2015 13:58

Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget var tirsdag formiddag på besøk på HL-senteret. En meget interessert gruppe ble vist rundt på området av direktør Guri Hjeltnes, før ulike avdelingsledere på senteret presenterte institusjonens virksomhetsområder.

Publisert 8. apr. 2015 12:02

HL-senteret arrangerer på oppdrag fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet en dagskonferanse om diskriminering av etniske og religiøse minoriteter, med fokus på samtidige og historiske perspektiver.

Tid og sted: 5. mai 2015, HL-senteret, Huk Aveny 56.