Nyheter - Side 13

Publisert 6. okt. 2011 09:34

Begrepet integrasjon har blitt et mantra for politikere, samfunnsdebattanter og journalister: Alt som har gått galt i det flerkulturelle Norge - fra gjengkriminalitet til tvangsekteskap - skyldes "mislykket integrasjon", og alt som har godt bra i det flerkulturelle Norge - fra Shabana Rehman til pakistanske jenter på BI - skyldes "vellykket integrasjon". Kanskje har "integrasjon" blitt vår tids metafysiske begrep?

Publisert 6. okt. 2011 09:34

Mytene om germanerne og deres storslåtte historie preget fra midten av 1800-tallet ulike vitenskapelige disipliner og ble brukt i ideologiske og politiske sammenhenger. Dette kunne få til dels komiske uttrykk, men aller mest fikk det en tragisk utgang.

Publisert 6. okt. 2011 09:34

Tidsskriftet Etter Lemkin er startet opp og drevet på frivillig basis av studenter ved Universitetet i Oslo. Gjennom å fremme tverrfaglige perspektiver på studier av folkemord og politisk massevold ønsker redaksjonen å engasjere, opplyse og invitere til debatt.

Publisert 6. okt. 2011 09:34

Som et ledd i HL-senterets arbeid med å nå ut til så mange vi makter med våre tanker og vårt budskap, har vi opprettet en gruppe på facebook hvor det legges ut nyheter fra senteret og arrangementsinformasjon.

Publisert 6. okt. 2011 09:34
Konferansen "Besatzungsgeschichte als Gegenstand bi-nationaler Verständigung" avholdes i sammenheng med utstillingen "Ikke bare laks og pølser".
Publisert 6. okt. 2011 09:34

27. januar er den internasjonale minnedagen for Holocaust. HL-senteret utvikler hvert år undervisningsmateriell til denne dagen knyttet til et bestemt tema. For 27. januar 2007 har vi valgt temaet "Folkemord og medier".

Publisert 6. okt. 2011 09:34

De fleste store offentlige debattene om okkupasjonstiden har startet som følge av at en antatt eller faktisk skandale ble avslørt eller et tabu ble brutt. Dette gjelder for eksempel Ralph Hewins apologetiske biografi om Quisling i 1965 og TV-serien Holocaust i 1979.

Publisert 6. okt. 2011 09:34

Dette semesteret har to av HL-senterets mastergradsstipendiater levert sine avhandlinger. Begge studentene har vært tilknyttet forskningsprosjektet "Jøden som kulturell konstruksjon i norsk offentlighet 1814 - 1940".

Publisert 6. okt. 2011 09:34

Forestillingen om jødene bygger på stereotyper og klisjeer som flertallssamfunnene har formet gjennom århundrer. Jødene ble ofte betraktet som en homogen enhet. Utgangspunktet er at jødisk identitet er knyttet til staten Israel og Holocaust. Dette heftet viser at vi bør slutte med å gå ut fra at det finnes én allmenngyldig jødisk identitet, og at vi heller må snakke om mange identiteter blant jødene.

Publisert 6. okt. 2011 09:34

HL-senteret stiller ut Victor Linds statue av Knut Rød. Statuen er en klar kommentar til frifinnelsen av Knut Rød av det norske rettsvesenet. Knut Rød ledet arrestasjonen av jødene i Oslo senhøsten 1942.

Publisert 6. okt. 2011 09:34

HL-senteret og samarbeidpartnere har gleden av å invitere til to forskjellige lærerkurs: "Rasisme og behandling av minoriteter i Norge" og "Fra Norge til Neuengamme".

Publisert 6. okt. 2011 09:34
Falkfilm har laget en dramatisk og utrolig historie om den eneste flukten fra Bredtveit fengsel under andre verdenskrig. Filmen handler om den jødiske familien Levy som kom til Oslo som flyktninger fra Hamburg etter Krystallnatten i 1938. Deres flukt fra fengselet førte dem til Sverige og på den måten slapp de unna deportasjonen med "Gotland".
Publisert 6. okt. 2011 09:34

Høsten på HL-senteret er preget av forholdet mellom historie og moral. Gjennom hele høsten vil en rekke ledende norske forskere på Holocaust og folkemord presentere sine funn og refleksjoner omkring historie og bruken av historien.

Publisert 6. okt. 2011 09:34
I dokumentarfilmen Holocaust - tidsvitner møter vi fem norske jøder som forteller om sin egen, familien og vennenes skjebner under Holocaust. Dokumentaren er regissert og produsert av Edvard Hambro, og Irene Levin og Berit Reisel har intervjuet de fem overlevende.
Publisert 6. okt. 2011 09:34

HL-senteret er én av de 20 deltakende institusjonene i det nye prosjektet 'European Holocaust Research Infrastructure", som koordineres av Det nederlandske instituttet for krigsdokumentasjon. Dette fireårige prosjektet søker å fremme internasjonal forskning ved å integrere og digitalisere store arkivsamlinger som er relevante for studiet av Holocaust. Nye metodologier, arkivguider og -tjenester vil bli gjort tilgjengelige gjennom en online forskningsportal.

Publisert 6. okt. 2011 09:34
En stor rektangulær figur innpakket i plast troner nå på forplassen til Villa Grande. Det er kunstverket "Innocent Questions" av Arnold Dreyblatt som skal avdukes i forbindelse med HL-senterets åpning onsdag 23. august.
Publisert 6. okt. 2011 09:34
Hannah Arendt (1906-1975) er en av det 20. århundres mest utfordrende og originale tenkere. Som politisk teoretiker og filosof satte hun seg som mål å forstå meningen med hendelsene som omgav, så vel som rammet, henne i samtiden.
Publisert 6. okt. 2011 09:34
Sted: HL-senteret, Huk Aveny 56
Dag: En fredag i hver måned. Start 3. november 2006
Tid: Kl. 14.00 - 16.00
Publisert 6. okt. 2011 09:34

The establishment of international human rights has resulted in a radical change in the relation between minority groups and states. Modern democracies are obliged to create political and social conditions that guarantee a common ground for the minority as well as the majority.

Publisert 6. okt. 2011 09:34
HL-senteret har nå lansert sine nye nettsider på www.hlsenteret.no. Sidene gir enkel tilgang til informasjon om den permanente utstillingen på Villa Grande og HL-senterets aktiviteter.
Publisert 6. okt. 2011 09:34

I anledning Holocaustdagen 2010 har HL-senteret utviklet undervisningsmateriell om sammenhengen mellom Nazi-Tysklands utryddelsespolitikk og datidens rasevitenskap.

Publisert 6. okt. 2011 09:34

Den 26. november 1942 gikk norsk politi til storaksjon mot norske jøder. Hundrevis av jødiske kvinner og barn ble arrestert, og sammen med mennene som var blitt arrestert en måned tidligere, deportert til Auschwitz. Dette tegneseriealbumet handler om hva som skjedde rundt denne datoen. Fire norske jøder, som den gang var barn eller ungdommer, forteller om hva de opplevde. Tre av dem klarte å flykte, én overlevde to og et halvt års helvete i Auschwitz og Buchenwald.

Publisert 6. okt. 2011 09:34
Publisert 6. okt. 2011 09:34

Seniorforsker Alexa Døving holdt innlegg på CULCOMs mandagsseminar om fordommer og stereotyper hvor hun brukte innsiktene fra antisemittismeforskningen til å belyse mekanismene i fordomsproduksjonen.

Publisert 6. okt. 2011 09:34

Seniorforsker ved HL-senteret har samlet sine minner og erfaringer fra oppveksten i Sovjetunionens siste tiår. Boken er skrevet fra et barns perspektiv og viser hvordan det totalitære Sovjet-apparatets herskende ideologi infiltrerte alle livets sider.