Nyheter - Side 13

Publisert 24. mai 2013 13:01

I HL-senterets Holocaust-utstilling på Bygdøy er en av søylene som forteller om enkeltskjebner viet Jo Benkow og hans familie. Her stopper skoleelever og alle andre gjerne opp og leser om hans familieskjebne under krigen, om tapet, urettferdigheten som rammet denne familien. Ved Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter sørger vi, samtidig som vi gleder oss over alt Jo Benkow har betydd. Våre tanker går både tilbake til opprettelsen av HL-senteret og fremover i tid, helt til nylig – vi har mye å takke for.

Publisert 7. mai 2013 19:18

Dette er en gledens dag for senteret, sier direktør Guri Hjeltnes. - Med de 20 millioner kronene som HL-senteret har fått gjennom det reviderte statsbudsjettet i dag, får vi anledning til å gjennomføre flere etterlengtede satsinger.

Publisert 20. apr. 2013 13:17

Seniorforsker Cora Alexa Døving ved HL-senteret og professor i religionsvitenskap Siv Ellen Kraft ved UiT har utgitt boken Religion i pressen.

Publisert 15. apr. 2013 14:08

42 lærere deltok på HL-senterets kurs "Europas totalitære tidsalder" 9. og 10. april. Deltakerne kom fra videregående skoler i Oslo, Akershus, Buskerud, Hedmark, Aust-Agder og Rogaland.

Publisert 11. apr. 2013 10:16

Stiklestad Nasjonale Kultursenter har utpekt HL-senterets direktør Guri Hjeltnes som «Årets Olsokprofil» under Olsokdagene på Stiklestad i 2013.

Publisert 5. apr. 2013 10:29

Åsmund B. Gjerde har vunnet European University Institutes Marc Bloch Prize for beste masteroppgave i moderne europeisk historie. Gjerde var student ved UiO og tilknyttet prosjektet "Jøden som kulturell konstruksjon i norsk offentlighet 1814-1940" ved HL-senteret.

Publisert 21. mars 2013 14:24

Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn presenterte rapporten «En nasjon i sorg – de andre historiene» på HL-senteret mandag 18. mars. Rapporten viser et mangfold av markeringer i ulike tros- og livssynssamfunn i kjølvannet av terroren 22. juli 2011.

Publisert 5. mars 2013 11:32

Norge er en del av et samarbeid mellom 31 land for å fremme undervisning, forskning og erindring om Holocaust, International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA). De nye hjemmesidene gir omfattende informasjon om nettverket og arbeidet i de ulike medlemslandene.

Publisert 28. feb. 2013 22:21

Torsdag 28. februar var det urpremiére på forestillingen «Tvillingsjeler». Guri Hjeltnes, direktør ved HL-senteret, holdt et innledende foredrag om jødenes skjebne i Norge under okkupasjonen.

Publisert 28. feb. 2013 13:10

Mandag 18. februar ble 87 år gamle Herman Kahan utnevnt til kommandør av St. Olavs orden. Måten Dagsrevyen valgte å dekke utnevnelsen, fikk direktør ved HL-senteret Guri Hjeltnes til å reagere.

Publisert 28. feb. 2013 10:01

70årsdagen for arrestasjonene av jødiske menn markerte HL-senteret med en reise til Berg – tidligere Berg interneringsleir der 336 norske jøder satt i transitt.  Samuel Steinmann, som selv satt en måned i Berg interneringsleir, var én av 20 personer med på turen.

Publisert 28. feb. 2013 10:01

Det lyses ut et engasjement som forsker på prosjektet ”Demokratiets institusjoner i møte med en nazistisk okkupasjonsmakt: Norge i et komparativt perspektiv” med et delprosjekt om forsøket på å nazifisere den norske skolen.  

Publisert 1. feb. 2013 16:55

Statsrådene Kristin Halvorsen ved Kunnskapsdepartementet, Grete Faremo ved Justis-og beredskapsdepartementet, Inga Marte Thorkildsen ved Barne- og likestillingsdepartementet og Rigmor Aasrud ved Fornyings- administrasjons- og kirkedepartementet besøkte HL-senteret fredag 1. februar.

Publisert 29. jan. 2013 10:34

«Krigens redsler er ufattelege. Eg og millionar andre har fått røyne dette på vår eigen kropp. Likevel gav krigen også mange prov på at det er mogeleg å byggje bruer, mellom enkeltpersonar og mellom ulike samfunnslag og nasjonar. Det er desse erfaringane som gjev meg håp og tru på at det er mogeleg å skape brorskap og fred i verda.» Grete Faremo siterte sin far, Osmund Faremo – som satt i konsentrasjonsleir under krigen - i hovedtalen ved Den internasjonale Holocaustdagen 27. januar.

Publisert 28. jan. 2013 08:00

Kunnskapsminister Kristin Halvorsen ga mandag Benjaminprisen til Greveskogen skole i Tønsberg. Prisen – 100 000 kroner, et diplom og miniatyrbyste av Benjamin Hermansen – gis til en skole som utmerker seg for sitt arbeid mot rasisme og diskriminering.

Publisert 14. jan. 2013 14:43

HL-senterets prosjekt «Demokratiets institusjoner i møte med en nazistisk okkupasjonsmakt», finansiert av Norges Forskningsråd, utlyser to mastergradsprosjekter. Prosjektene inkluderer et ettårig mastergradsstipend og tilbud om arbeidsplass ved HL-senteret. Søknadene blir vurdert av en fagkomité bestående av to personer.

Publisert 3. jan. 2012 12:56

Statsbyggs magasin Åpent rom hadde i nr. 4 2011 en artikkel om Villa Grande med intervju av Odd-Bjørn Fure.

Publisert 6. okt. 2011 09:34
USAs invasjon av Irak har vart i fire år. Saddam Hussain er henrettet. Allikevel synes situasjonen i Irak å bli stadig mer fastlåst. I januar 2003 skrev forskningsdirektør ved HL-senteret en lengre kronikk i Aftenposten der det USAs historiske rolle som aggressor settes i historisk perspektiv. Les artikkelen på Aftenpostens nettsider:
Publisert 6. okt. 2011 09:34

Finnes det fellestrekk ved forrige århundres antisemittisme og forestillingene om muslimer i dag? Cora Alexa Døving mener at stereotypiene er svært like. Kan vi lære noe av historien?

Publisert 6. okt. 2011 09:34

Seniorforsker ved HL-senteret Claudia Lenz har fått støtte fra Nordisk samarbeidsnævn for humanistisk og samfunsvidenskabelig forskning.

Publisert 6. okt. 2011 09:34

Stiftelsen Hvite busser til Auschwitz inviterer i samarbeid med HL-senteret og minnestedet for konsentrasjonsleiren Neuengamme til 4 dagers lærerkurs i Tyskland lørdag 31. okt. - tirsdag 3. nov. 2009. Til kurset vil også lærere fra skoler i nærområdet bli invitert til å delta.

Publisert 6. okt. 2011 09:34

Høsten 2009 fokuserer HL-senteret spesielt på rasisme. For skoler tilbyr vi besøksopplegget "Rasisme før og nå". Opplegget inkluderer en innføring i rasismens historie, samtale om kunstprosjektet og diskusjon om gruppeinndelinger i dag. Vi tilbyr også lærerkurs rundt disse temaene.

Publisert 6. okt. 2011 09:34

I kveld bringer fjernsynet, NRK "Spekter", reportasjer basert på funn fra HL-senterets forskningsprosjekt om nordmenn i Waffen-SS og Bernt Rougthvedts nye biografi om politiminister Jonas Lie.

Publisert 6. okt. 2011 09:34

I tidsrommet fra 11. september til 31. oktober stiller HL-senteret ut vandreutstillingen The Holocaust Against the Roma and Sinti and Present Day Racism in Europe. Utstillingen er laget av "Documentation and Cultural Centre of German Sinti and Roma" i Tyskland og har tidligere besøkt blant annet New York, Amsterdam, Budapest og Strasbourg.

Publisert 6. okt. 2011 09:34
Krig, massakrer og konsentrasjonsleirer i Namibia blir stadig oftere beskrevet som «det tjuende århundrets første folkemord».