Nyheter - Side 13

Publisert 16. apr. 2015 17:52

Oslo kommunes årlige arrangement ”Turist i egen by” søndag 12. april førte til fullt hus på HL-senteret. Med kommunens gratisbilletter strømmet rundt 500 mennesker til Villa Grande i løpet av dagen. Fra 10.00 til 17.00 ble de besøkende vist rundt i utstillingen av HL-senterets mange guider, de fikk se de fredede rommene – og det bar også ned de 17 trinnene til bunkeren fra krigens dager. 

Publisert 14. apr. 2015 13:58

Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget var tirsdag formiddag på besøk på HL-senteret. En meget interessert gruppe ble vist rundt på området av direktør Guri Hjeltnes, før ulike avdelingsledere på senteret presenterte institusjonens virksomhetsområder.

Publisert 8. apr. 2015 12:02

HL-senteret arrangerer på oppdrag fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet en dagskonferanse om diskriminering av etniske og religiøse minoriteter, med fokus på samtidige og historiske perspektiver.

Tid og sted: 5. mai 2015, HL-senteret, Huk Aveny 56.

Publisert 28. mars 2015 12:12

 

HL-senterets styreleder Annelise Høegh døde fredag kveld, 27. mars, 66 år gammel. Høegh har vært medlem av styret på HL-senteret fra 2010, og satt nå inne i sin andre periode. Hun ble foreslått som medlem av HL-senterets styre av Det Mosaiske Trossamfund i Oslo. Høegh har vært meget ivrig som styreleder på HL-senteret, og hun har med entusiasme fulgt aktivitetene og utviklingen som har funnet sted.

Publisert 17. mars 2015 15:58

Informasjon og kunnskap om roms kultur i Romania er begrenset. Den rumenske organisasjonen Romano Butiq og HL-senteret (Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter) søker med dette prosjektet å øke kunnskapsnivået om roms kultur og historie. Dette skal gjøres gjennom opprettelsen av et dokumentasjonssenter som vil bidra med objektiv og kvalitativ informasjon for å redusere fordommer og stereotypier. Prosjektet er støttet gjennom norske EØS-midler.

Publisert 16. mars 2015 09:45

I mars avholdt Dembra siste teamsamling for Eknes og Runni ungdomsskole på Vika konferansesenter i Oslo. Skolene deltok i den avsluttende runden med sine team. Skolenes inspirerende plan- og prosjektarbeid ble lagt frem, og teamene kommenterte og hjalp hverandre fremover i sitt videre arbeid mot antisemittisme, rasisme og diskriminering.

Publisert 10. mars 2015 13:15

I anledning Holocaustdagen møtte to skoleklasser Samuel Steinmann, den eneste gjenlevende av de norske jødene som ble deportert til Auschwitz. Samtalen tok utgangspunkt i spørsmål elevene har formulert, sammen med spørsmål som var sendt inn fra skoler andre steder i landet. Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner deltok også i samtalen.

Publisert 10. mars 2015 13:13

- Dagens markering er dessverre mer aktuell enn på lenge, med flere angrep på den jødiske minoriteten i Europa, sa kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner under markeringen av den internasjonale Holocaustdagen på Akershuskaia tirsdag. Det er i år 70 år siden fangene i konsentrasjons- og utryddelsesleiren Auschwitz-Birkenau ble satt fri. Sanner deltok i markeringen sammen med blant andre Hennes Kongelige Høyhet Kronprinsesse Mette-Marit, Samuel Steimann, ambassadører, statsråder, Oslos ordfører og en rekke andre. Holocaustdagen i Oslo arrangeres av HL-senteret.

Publisert 10. mars 2015 13:12

Uranienborg skole fikk Benjaminprisen 2014 . - Arbeidet som ansatte, elever og foreldre på Uranienborg skole legger ned i kampen mot rasisme og antisemittisme er imponerende, sa kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen da han delte ut Benjaminprisen mandag formiddag. Statsråden håper andre skoler henter erfaring fra den jobben «Urra» gjør. 

Publisert 10. mars 2015 13:11

Holocaustdagen markerte i år også at det er 70 år siden frigjøringen og åpningen av leirene Auschwitz-Birkenau. "Og du skal fortelle dine barn" har jøder sagt til hverandre i noen tusen år. Her kan du lese appellene fra Det Mosaiske Trossamfund, de funksjonshemmede, rom, de politiske fangene, LLH, tatere og romanifolket, og Knut Olav Åmås' tale i Fanehallen etterpå, som han kalte "Mørke midt på dagen".

Publisert 12. feb. 2015 12:12

HL-senterets rapport  "Å bli dem kvit".  Utviklingen av en "sigøynerpolitikk" og utryddelsen av norske rom er tilgjengelig nedenfor. Rapporten er skrevet på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet og HL-senteret har utredet hva som skjedde med norske rom før, under og etter andre verdenskrig. 

 

Publisert 1. des. 2014 14:19

HL-senterets arkiv etter Ruth Maier er innlemmet i Norges dokumentarv. Dokumentarven er den norske delen av UNESCOs Memory of the World-register, som er et av flere UNESCO-programmer for synliggjøring og bevaring av verdens kulturarv. Memory of the World omfatter registre på både internasjonalt, regionalt og nasjonalt nivå. Kulturrådet leder komiteen for Norges dokumentarv, og har ansvaret for innlemmelsen av nye dokumenter og arkiver i det nasjonale registeret. 

Publisert 30. okt. 2014 10:43

Den 28. oktober åpnet Museum of the History of Polish Jews i Warszawa sin faste utstilling for publikum. Museet er plassert i området der den jødiske gettoen ble etablert under 2. verdenskrig.

Publisert 20. okt. 2014 15:12

Israels nye ambassadør til Norge, Raphael Schutz, besøkte i dag HL-senteret, hvor han ble orientert om senterets mange og ulike aktiviteter. Her er han sammen med Guri Hjeltnes, direktør på HL-senteret.

Publisert 10. juli 2014 11:49

Terje Emberland, seniorforsker ved HL-senteret, holder innlegg under konferansen «Kunst i kamp», som arrangeres i Bergen 14.-16. august.  

Publisert 19. juni 2014 13:45

Norske Historiedager: Terje Emberland, Kjetil Simonsen, Nicola Karcher og Ane Støen fra HL-senteret holder foredrag i morgen under Norske Historiedager. Fredag 20. juni 13.30-15.30 Georg Sverdrups hus på Blindern.

Publisert 11. juni 2014 13:24

- Dette er en unik del av vår krigshistorie og det er vår plikt også å bevare og vise frem de mindre hyggelige minnene fra de mørke årene. Dette sa riksantikvar Jørn Holme da han stod for den offisielle åpningen av Villa Grandes bunker fra Quislings tid.

Publisert 28. mai 2014 15:35

I forbindelse med prosjektet Jewish Cultural Heritage har HL-senterets forskere Cora Alexa Døving og Vibeke Moe nylig gjennomført en studietur til det jødiske museet i Warszawa. Prosjektet er del av det bilaterale samarbeidet mellom Norge og Polen der HL-senteret er koordinator.

Bilde av logoen til International Holocaust Remembrance Alliance
Publisert 8. mai 2014 19:41

Førstkommende uke, fra mandag 12. mai, samles omkring 200 offisielle delegater til plenumsmøte i International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA). Møtet holdes i London, og 31 medlemsland, fem observatørland og seks internasjonale partnere vil være representert. Mange vil kjenne betegnelsen International Task Force, som i 2013 endret navnet til IHRA. For Norge deltar representanter fra Utenriksdepartementet, Kunnskapsdepartementet, Falstad-senteret og HL-senteret på møtet.