Nyheter - Side 13

Publisert 28. jan. 2013 08:00

Kunnskapsminister Kristin Halvorsen ga mandag Benjaminprisen til Greveskogen skole i Tønsberg. Prisen – 100 000 kroner, et diplom og miniatyrbyste av Benjamin Hermansen – gis til en skole som utmerker seg for sitt arbeid mot rasisme og diskriminering.

Publisert 14. jan. 2013 14:43

HL-senterets prosjekt «Demokratiets institusjoner i møte med en nazistisk okkupasjonsmakt», finansiert av Norges Forskningsråd, utlyser to mastergradsprosjekter. Prosjektene inkluderer et ettårig mastergradsstipend og tilbud om arbeidsplass ved HL-senteret. Søknadene blir vurdert av en fagkomité bestående av to personer.

Publisert 3. jan. 2012 12:56

Statsbyggs magasin Åpent rom hadde i nr. 4 2011 en artikkel om Villa Grande med intervju av Odd-Bjørn Fure.

Publisert 6. okt. 2011 09:34
USAs invasjon av Irak har vart i fire år. Saddam Hussain er henrettet. Allikevel synes situasjonen i Irak å bli stadig mer fastlåst. I januar 2003 skrev forskningsdirektør ved HL-senteret en lengre kronikk i Aftenposten der det USAs historiske rolle som aggressor settes i historisk perspektiv. Les artikkelen på Aftenpostens nettsider:
Publisert 6. okt. 2011 09:34

Finnes det fellestrekk ved forrige århundres antisemittisme og forestillingene om muslimer i dag? Cora Alexa Døving mener at stereotypiene er svært like. Kan vi lære noe av historien?

Publisert 6. okt. 2011 09:34

Seniorforsker ved HL-senteret Claudia Lenz har fått støtte fra Nordisk samarbeidsnævn for humanistisk og samfunsvidenskabelig forskning.

Publisert 6. okt. 2011 09:34

Stiftelsen Hvite busser til Auschwitz inviterer i samarbeid med HL-senteret og minnestedet for konsentrasjonsleiren Neuengamme til 4 dagers lærerkurs i Tyskland lørdag 31. okt. - tirsdag 3. nov. 2009. Til kurset vil også lærere fra skoler i nærområdet bli invitert til å delta.

Publisert 6. okt. 2011 09:34

Høsten 2009 fokuserer HL-senteret spesielt på rasisme. For skoler tilbyr vi besøksopplegget "Rasisme før og nå". Opplegget inkluderer en innføring i rasismens historie, samtale om kunstprosjektet og diskusjon om gruppeinndelinger i dag. Vi tilbyr også lærerkurs rundt disse temaene.

Publisert 6. okt. 2011 09:34

I kveld bringer fjernsynet, NRK "Spekter", reportasjer basert på funn fra HL-senterets forskningsprosjekt om nordmenn i Waffen-SS og Bernt Rougthvedts nye biografi om politiminister Jonas Lie.

Publisert 6. okt. 2011 09:34

Under krigen i Gaza har det forekommet flere hendelser som har blitt oppfattet som antisemittiske. HL-senteret har samlet lenker til en del nyhetssaker der direktør Odd-Bjørn Fure har gitt kommentarer om antisemittisme.

Publisert 6. okt. 2011 09:34

Jødisk Museum i Oslo åpnet i 2008. Allerede er de vel etablerte og presenterer våren 2009 et program med scenekunst, musikk, kulturkveld og seminar.

Publisert 6. okt. 2011 09:34

Begrepet integrasjon har blitt et mantra for politikere, samfunnsdebattanter og journalister: Alt som har gått galt i det flerkulturelle Norge - fra gjengkriminalitet til tvangsekteskap - skyldes "mislykket integrasjon", og alt som har godt bra i det flerkulturelle Norge - fra Shabana Rehman til pakistanske jenter på BI - skyldes "vellykket integrasjon". Kanskje har "integrasjon" blitt vår tids metafysiske begrep?

Publisert 6. okt. 2011 09:34

Mytene om germanerne og deres storslåtte historie preget fra midten av 1800-tallet ulike vitenskapelige disipliner og ble brukt i ideologiske og politiske sammenhenger. Dette kunne få til dels komiske uttrykk, men aller mest fikk det en tragisk utgang.

Publisert 6. okt. 2011 09:34

Tidsskriftet Etter Lemkin er startet opp og drevet på frivillig basis av studenter ved Universitetet i Oslo. Gjennom å fremme tverrfaglige perspektiver på studier av folkemord og politisk massevold ønsker redaksjonen å engasjere, opplyse og invitere til debatt.

Publisert 6. okt. 2011 09:34

Som et ledd i HL-senterets arbeid med å nå ut til så mange vi makter med våre tanker og vårt budskap, har vi opprettet en gruppe på facebook hvor det legges ut nyheter fra senteret og arrangementsinformasjon.

Publisert 6. okt. 2011 09:34

The first book-length exploration of this aspect of the Holocaust, Murder Without Hatred: Estonians and the Holocaust enriches our knowledge of ethnic violence and reinvigorates the current debates over the roots and operation of the Holocaust.

Publisert 6. okt. 2011 09:34

Izabela Dahl og Einhart Lorenz foreteller i dette heftet en del av historien til de østeuropeiske jødene. I Polen fant jødene et fristed i middelalderen da de ble utvist, fordrevet og drept i Mellom- og Vest-Europa. Ikke noe annet land har hatt en så stor betydning for jødenes historie og religiøse og kulturelle liv som Polen. Under polske konger opplevde de "en gyllen tidsalder".

Publisert 6. okt. 2011 09:34

På HL-senteret står en statue som viser en mann iført SS-uniform. Den høyre armen er hevet til nazi-hilsen.Kunstneren Victor Lind vil fortelle historien om politimannen Knut Rød, som var ansvarlig for arrestasjonen av jødene i Oslo i 1942, gjennom denne statuen.

Publisert 6. okt. 2011 09:34

I anledning Holocaustdagen 2010 har HL-senteret utviklet undervisningsmateriell om sammenhengen mellom Nazi-Tysklands utryddelsespolitikk og datidens rasevitenskap.

Publisert 6. okt. 2011 09:34

Den 26. november 1942 gikk norsk politi til storaksjon mot norske jøder. Hundrevis av jødiske kvinner og barn ble arrestert, og sammen med mennene som var blitt arrestert en måned tidligere, deportert til Auschwitz. Dette tegneseriealbumet handler om hva som skjedde rundt denne datoen. Fire norske jøder, som den gang var barn eller ungdommer, forteller om hva de opplevde. Tre av dem klarte å flykte, én overlevde to og et halvt års helvete i Auschwitz og Buchenwald.

Publisert 6. okt. 2011 09:34
Publisert 6. okt. 2011 09:34

Seniorforsker Alexa Døving holdt innlegg på CULCOMs mandagsseminar om fordommer og stereotyper hvor hun brukte innsiktene fra antisemittismeforskningen til å belyse mekanismene i fordomsproduksjonen.

Publisert 6. okt. 2011 09:34

Seniorforsker ved HL-senteret har samlet sine minner og erfaringer fra oppveksten i Sovjetunionens siste tiår. Boken er skrevet fra et barns perspektiv og viser hvordan det totalitære Sovjet-apparatets herskende ideologi infiltrerte alle livets sider.

Publisert 6. okt. 2011 09:34
Publisert 6. okt. 2011 09:34
For å sikre gode og relevante undervisningstilbud, godt materiell og interessante lærerkurs søker vi ungdomsskolelærere som kan delta i en referansegruppe. Første møte avholdes i slutten av mai i år.