Nyheter - Side 10

Publisert 3. sep. 2015 18:14

Utstillingen som åpnet i dag er resultatet av en workshop der 11 norske og polske kunstnere, uten forhåndskunnskap om jiddish, skapte sine egne jiddish-inspirerte kunstverk. 

Publisert 16. juli 2015 19:53

Ian Buruma, forfatteren bak den kritikerroste boken «Europa år null», besøkte Oslo i vår. Under oppholdet fikk han også en omvisning på HL-senterets utstilling "Veien til Paragrafen", om paragraf 2 i den norske Grunnloven av 1814. Basert på utstillingen har han nå skrevet en kommentarartikkel på det anerkjente nettstedet Project-Syndicate. 

Publisert 7. juli 2015 10:45

Anton Weiss-Wendt, seniorforsker ved HL-senteret, ble den 6. juli intervjuet av The New Books Network. Utgangspunktet for samtalen var hans to bøker «The Nazi Genocide of the Roma» og «Racial Science in Hitler's New Europe, 1939-1945».

Publisert 1. juli 2015 13:54

Kommunal- og moderniseringsdepartementet arrangerte den 29. juni et innspillsmøte som forberedelse til regjeringens kommende handlingsplan mot antisemittisme. Blant de inviterte var representanter fra relevante forskningsinstitusjoner, de mosaiske trossamfunnene i Norge, berørte personer og andre som har engasjert seg i den offentlige debatten. 

Publisert 26. juni 2015 11:33

Forskningsrådet arrangerte den 18. juni en  konferanse og innspillsdugnad om forskning på ekstremisme og terrorisme. Formålet med konferansen var å få innspill til hvilken forskning samfunnet  trenger for å forebygge ekstremisme og hindre terrorisme. 

Publisert 17. juni 2015 11:25

Rolf Golombek ble tirsdag 16. juni valgt til ny leder av HL-senterets styre. Han etterfølger styrets nestleder, Tordis Borchgrevink, som har fungert i stillingen etter at styreleder Annelise Høegh døde i  mars i år. Golombek er  dr. polit og seniorforsker ved Frischsenteret. Han er oppnevnt til HL-styret av Det Mosaiske Trossamfund i Oslo.

Publisert 8. juni 2015 12:57

4. juni åpnet fotoutstillingen «Abandoned at Srebrenica - 20th Commemoration» på Holocaust-senteret. Utstillingen markerer at det i år er 20 år siden folkemordet fant sted.

Publisert 29. mai 2015 12:44

«Kjenn din by», i samarbeid med HL-senteret, inviterte 26. mai til besøk på Villa Grande. I det kjølige vårværet tok omkring 90 fremmøtte del i omvisningen, som inkluderte så vel eiendommen som selve huset.

Publisert 27. mai 2015 15:50

Siden 2010 har Jødisk Museum i Oslo organisert leggingen av 236 snublestener – minnestener for personer som ble ofre for nazismen under andre verdenskrig. I år, 70 år etter frigjøringen, legges det flere stener i Norge enn noe tidligere år.

Publisert 26. mai 2015 11:53

Fra og med 1. juni til og med 30. september er det følgende åpningstider på HL-senteret: Senteret er åpent for publikum alle dager fra kl. 10.00 til kl. 18.00.

Publisert 22. mai 2015 14:34

Mer enn 30 personer, de fleste med personlige minner fra Villa Grande, fant veien til HL-senterets Fortellerdag den 21. mai. – Det er veldig hyggelig at så mange kom. Dette gir viktige innspill til den kommende boken om Villa Grandes historie, sier Bodil Stenseth, forfatter og historiker

Publisert 20. mai 2015 14:59

Stein Bjørnbekk er ansatt som informasjonsleder ved Holocaust-senteret. Han har bakgrunn som kommunikasjonssjef for Det Kongelige Selskap for Norges Vel, presseansvarlig i Siemens-konsernet i Norge  og informasjonsansvarlig i CARE. Bjørnbekk er utdannet  cand.mag. fra Universitet i Oslo, med fagkretsen statsvitenskap, historie og kunsthistorie.   

Publisert 7. mai 2015 16:17

Tirsdag 5. mai åpnet statsråd Solveig Horne konferanse om etnisk diskriminering og rasisme på HL-senteret. 

Publisert 2. mai 2015 08:21

Samuel Steinmann døde fredag kveld, 91 år gammel, etter kort tids sykdom. Han var den siste gjenlevende av de jødene som ble deportert fra Norge under andre verdenskrig.

Publisert 21. apr. 2015 10:14

Norsk Pressehistorisk forening og HL-senteret planlegger en felles konferanse og inviterer til innsendelse av bidrag. Tematikken må være knyttet til dekningen av etniske og religiøse minoriteter i nordiske medier, sett i et historisk perspektiv.

Bilde av Therese Sandrup fra Forsvarets forsvarsinstitutt
Publisert 16. apr. 2015 19:10

Hva er skolens bidrag i samfunnets innsats mot voldelig ekstremisme? Dette var tema på kurs for lærere og andre på HL-senteret onsdag 15. april.

Publisert 16. apr. 2015 17:52

Oslo kommunes årlige arrangement ”Turist i egen by” søndag 12. april førte til fullt hus på HL-senteret. Med kommunens gratisbilletter strømmet rundt 500 mennesker til Villa Grande i løpet av dagen. Fra 10.00 til 17.00 ble de besøkende vist rundt i utstillingen av HL-senterets mange guider, de fikk se de fredede rommene – og det bar også ned de 17 trinnene til bunkeren fra krigens dager. 

Publisert 14. apr. 2015 13:58

Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget var tirsdag formiddag på besøk på HL-senteret. En meget interessert gruppe ble vist rundt på området av direktør Guri Hjeltnes, før ulike avdelingsledere på senteret presenterte institusjonens virksomhetsområder.

Publisert 8. apr. 2015 12:02

HL-senteret arrangerer på oppdrag fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet en dagskonferanse om diskriminering av etniske og religiøse minoriteter, med fokus på samtidige og historiske perspektiver.

Tid og sted: 5. mai 2015, HL-senteret, Huk Aveny 56.

Publisert 28. mars 2015 12:12

 

HL-senterets styreleder Annelise Høegh døde fredag kveld, 27. mars, 66 år gammel. Høegh har vært medlem av styret på HL-senteret fra 2010, og satt nå inne i sin andre periode. Hun ble foreslått som medlem av HL-senterets styre av Det Mosaiske Trossamfund i Oslo. Høegh har vært meget ivrig som styreleder på HL-senteret, og hun har med entusiasme fulgt aktivitetene og utviklingen som har funnet sted.

Publisert 17. mars 2015 15:58

Informasjon og kunnskap om roms kultur i Romania er begrenset. Den rumenske organisasjonen Romano Butiq og HL-senteret (Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter) søker med dette prosjektet å øke kunnskapsnivået om roms kultur og historie. Dette skal gjøres gjennom opprettelsen av et dokumentasjonssenter som vil bidra med objektiv og kvalitativ informasjon for å redusere fordommer og stereotypier. Prosjektet er støttet gjennom norske EØS-midler.

Publisert 16. mars 2015 09:45

I mars avholdt Dembra siste teamsamling for Eknes og Runni ungdomsskole på Vika konferansesenter i Oslo. Skolene deltok i den avsluttende runden med sine team. Skolenes inspirerende plan- og prosjektarbeid ble lagt frem, og teamene kommenterte og hjalp hverandre fremover i sitt videre arbeid mot antisemittisme, rasisme og diskriminering.

Publisert 10. mars 2015 13:15

I anledning Holocaustdagen møtte to skoleklasser Samuel Steinmann, den eneste gjenlevende av de norske jødene som ble deportert til Auschwitz. Samtalen tok utgangspunkt i spørsmål elevene har formulert, sammen med spørsmål som var sendt inn fra skoler andre steder i landet. Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner deltok også i samtalen.

Publisert 10. mars 2015 13:13

- Dagens markering er dessverre mer aktuell enn på lenge, med flere angrep på den jødiske minoriteten i Europa, sa kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner under markeringen av den internasjonale Holocaustdagen på Akershuskaia tirsdag. Det er i år 70 år siden fangene i konsentrasjons- og utryddelsesleiren Auschwitz-Birkenau ble satt fri. Sanner deltok i markeringen sammen med blant andre Hennes Kongelige Høyhet Kronprinsesse Mette-Marit, Samuel Steimann, ambassadører, statsråder, Oslos ordfører og en rekke andre. Holocaustdagen i Oslo arrangeres av HL-senteret.

Publisert 10. mars 2015 13:12

Uranienborg skole fikk Benjaminprisen 2014 . - Arbeidet som ansatte, elever og foreldre på Uranienborg skole legger ned i kampen mot rasisme og antisemittisme er imponerende, sa kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen da han delte ut Benjaminprisen mandag formiddag. Statsråden håper andre skoler henter erfaring fra den jobben «Urra» gjør.