Riktig godt nytt år til dere alle!

Kjære venner av HL-senteret

Også i 2022 planlegger vi et bredt program i HL-senterets regi, selv om smittevernrestriksjoner kan innebære at noen av programpostene må gjennomføres digitalt.

Det første store arrangementet er Den internasjonale Holocaust-dagen 27. januar, der HL-senteret har ansvar for den nasjonale markeringen i hovedstaden. Samtidig foregår det en rekke lokale arrangementer rundt omkring i landet.

80 år siden deportasjonen

I år er det 80 år siden den største deportasjonen av jøder fra Norge ble gjennomført med transportskipet Donau fra Akershuskaia i Oslo. Dette vil naturlig nok prege årets nasjonale markering av Den internasjonale Holocaustdagen. Som før finner minnemarkeringen sted ved kunstneren Antony Gormleys minnesmerke, ikke langt fra Utstikker 1, der skipet lå, og der så mange ble sendt på første etappe til dødsleiren Auschwitz-Birkenau.

Statsministeren taler

Årets hovedtaler er statsminister Jonas Gahr Støre. Det vil også bli tale fra Det mosaiske trossamfunn, ordfører Marianne Bergen og appeller fra andre offergrupper. Markeringen er som alltid åpen for alle. Hvorvidt det i år blir mulig å være til stedearrangementet fysisk, avhenger av gjeldende smittevernregler. Uansett vil det bli strømmet, slik at alle kan følge det digitalt.

Ordføreren har invitert alle til en samling på Rådhuset kl 15.45 hvis dette er mulig å gjennomføre i tråd med smittevernregler. I så fall vil de fremmøtte få servert suppe, og det vil bli et faglig innspill og kunstnerisk innslag.

HL-senterets undervisningsavdeling har denne dagen en panelsamtale med et utvalg unge jøder om hvordan de viderefører, eller ikke viderefører, fortellingen om Holocaust og egen familiehistorie, og hvordan Holocaust påvirker deres identitet og selvforståelse. Arrangementet foregår med skoleklasser til stede.

Lokale arrangementer

Blant arrangementer andre steder i landet vil Det jødiske samfunn i Trondheim, Jødisk kulturfestival i Trondheim og Jødisk museum Trondheim ha en markering i Trondheim folkebibliotek med temaet «Hva er antisemittisme i dag?». Leder av Den Norske Nobelkomite Berit Reiss-Andersen vil holde appell om antisemittisme og ytringsfrihet, og det blir foredrag og paneldebatt om hvorfor antisemittisme overhodet finnes, og hvordan den kan måles.

I Bergen har Raftostiftelsen og Stiftelsen Lenken Gestapohuset og Espeland fangeleir gått sammen og invitert 9. trinn til et undervisningsopplegg i perioden 20.-29. januar. Opplegget tar utgangspunkt i Holocaust for å diskutere dagsaktuelle utfordringer knyttet til fordommer, dehumanisering og gruppedannelser.

Den største forbrytelsen

Narviksenteret markerer Holocaustdagen ved å tenne lys og legge ned blomster ved snublesteinene for Fisher-familien, og det blir besøk i Beisfjord fangeleir og en markering ved monumentene over de jugoslaviske og sovjetiske fangene under andre verdenskrig. I tillegg tilbys et undervisningsopplegg om fangeleiren og fremvisning av filmen «Den største forbrytelsen».

Årets skolemarkering på Sørlandet vil foregå digitalt på grunn av pandemien. Samtlige niendeklassinger i Kristiansand og Arendal vil i år få møte tidsvitnet Edith Notowitzc og skribent og filmskaper Monica Csango. Filmen «Den største forbrytelsen» inngår i programmet. Om kvelden blir det et arrangement for voksne med minnemarkering, kulturelle innslag og panelsamtale. Monica Csango vil være deltaker også her.

Velkommen til å delta

HL-senteret lager på oppdrag fra International Holocaust Remembrance Alliance en egen nettside for markeringer av Den internasjonale Holocaustdagen rundt omkring i Norge. Send gjerne program og informasjon til Hilde Harbo.

Vi ønsker alle velkommen til – og oppfordrer alle om å delta i markeringen av Holocaustdagen, enten fysisk eller digitalt.

Beste hilsen,

Guri Hjeltnes, direktør og alle ansatte ved HL-senteret

Publisert 3. jan. 2022 16:06 - Sist endret 25. mars 2022 12:58