Rasisme på norsk

Det er ikke lenger veldig kontroversielt å si at det finnes rasisme i Norge. Mange påsto tidligere at begrepet var irrelevant og fenomenet nærmest ikke-eksisterende i vårt land. Nå er rasisme et tema i alt fra lørdagsunderholdning til partiprogrammer, utstillinger og debatter.
Forsker Cora Alexa Døving på HL-senteret skriver om f
enomenet, forskningen og erfaringene i den nye boken "Rasisme".

Bildet viser omslaget på boken "Rasisme". Den har et bilde av en jordklode med et halvåpen egg med et menneske i fosterstilling inni.

Black Lives Matter-demonstrasjonene våren 2020 fikk stor oppmerksomhet og oppslutning også hos oss, og interessen og viljen i norsk offentlighet til å snakke om rasisme har fått et sterkt oppsving, påpeker HL-senterets forsker Cora Alexa Døving.

I boken har en rekke bidragsytere som alle har forsket på rasisme og diskriminering, gitt sitt svar på spørsmålet: Hvilke begreper og perspektiver hentet fra internasjonal rasismeforskning er nyttige i analyser av rasisme i det norske samfunnet?

Etter terrorangrepet 22. juli økte norsk forskning på rasisme, da med vekt på den voldelige, høyreekstreme varianten. Vi har også en del kunnskap om diskriminering på arbeidsmarkedet. Men vi har i følge Døving visst lite om individuelle erfaringer med rasisme. Boken forsøker også å gi et svar på hvilke mønstre som finnes i de ulike minoritetsgruppenes møte med rasisme.
 

Boken kan bestilles via Universitetsforlaget og vil også komme til salgs i resepsjonen på HL-senteret.

Portrett av Cora Alexa Døving
Cora Alexa Døving, forsker ved HL-senteret, er redaktør for den nye boken "Rasisme. Fenomenet, forskningen, erfaringene" (Universitetsforlaget).

 

 

Av Hilde Harbo
Publisert 14. sep. 2022 11:00 - Sist endret 14. sep. 2022 12:35