Norske tidsvitners historie dokumenteres i EØS-prosjekt: Ni jøder og tre romer intervjuet om familiens Holocaust

I august har HL-senteret hatt besøk av et slovakisk film-team med et viktig oppdrag. Med direktør Guri Hjeltnes og historiker og rådgiver Maria Schwaller Rosvoll som intervjuere, har de gjort lange videoopptak som skal inngå i et større tidsvitneprosjekt administrert av Post Bellum (Etter krigen).

En eldre kvinne og en ung gutt ser på en teksplakat inne i et monter

Tre generasjoner Golombek er med i et stort tidsvitneprosjekt om Holocaust. Her bestemor Gerd Golombek som ser på bildet av seg selv på HL-senteret sammen med barnebarnet Simon.
Foto: Hilde Harbo

Post Bellum er en frivillig organisasjon som ble opprettet i Tsjekkia i 2001, og som siden har spredt sine prosjekter til en rekke land. Hovedmålet er å dokumentere og vise tidsvitneskildringer om sentrale begivenheter i det 20. århundre og senere.
 

Både ofre og overgripere

Tidsvitnenes (og også deres etterkommeres) historier spenner fra krigsveteraner, Holocaust-overlevende, motstandsfolk, politiske fanger, opposisjonelle, menneskerettighetsaktivister og etniske minoriteter.

Men det er ikke bare ofrene som får fortelle. Post Bellum har gjennom sitt hovedprosjekt, Memory of Nations også intervjuet mennesker som representerte undertrykkerne i totalitære regimer, som for eksempel KGB. I Memory of Nations digitale arkiv kan man finne rundt 14.000 vitneintervjuer, inndelt både etter tidsperioder og temaer.

Mann i profil sitter på en stol i et mørkt rom
Tidsvitneorganisasjonen Post Bellum gjør sine intervjuer inne i et svart telt, der intervjuer sitter på utsiden. Her forteller Rolf Golombek om sin etterkrigsoppvekst i en jødisk familie.
Foto: Hilde Harbo


Økonomisk støtte fra Norge

Post Bellum får økonomisk støtte fra blant annet Norge gjennom EØS-midler, og bidragene fra ulike eksterne kilder gjør at organisasjonen også har laget radiodokumentarer, undervisningsopplegg for barn, utstillinger og bøker. Målet er å spre kunnskap og debatt om demokratiske verdier.
 

En mann og en kvinne foran Villa Grande
Massimo Dhal var blant de tre romene som ble intervjuet av HL-senterets Maria Rosvoll for Post Bellum-prosjektet.
Foto: Hilde Harbo

HL-senteret har bidratt til Memory of Nations-programmet ved å intervjue åtte norske jøder og tre romer. De omfatter generasjonen som opplevde Holocaust, og også 2. og 3. generasjon. Familien Golombek er i denne sammenheng spesiell, som deltar med tre generasjoner, hvorav den eldste, Gerd, var et tidsvitne til Holocaust.

 

Kom for sent til tilintetgjørelsen

Den nå 92 år gamle kvinnen forteller i opptaket med Guri Hjeltnes hvordan hun ble reddet fra tilintetgjørelsen i alle siste liten: Drosjen med henne og hennes familie kom for sent til Akershuskaia og Donau. Landgangen var allerede tatt opp, og en brysk tysk soldat beordret: Zurück! Den da 12 år gamle jenta og hennes familie klarte etter det å flykte over til Sverige.

Etter krigen giftet hun seg med polske Josef Golombek, som overlevde konsentrasjonsleirene fordi han klarte å skjule sin jødiske bakgrunn ved hjelp av falske, polske identitetspapirer. De fleste i hans familie overlevde imidlertid ikke.

 

Med Holocaust som familiearv

Sammen fikk de to barn, deriblant Rolf Golombek, som er en sentral person i det jødiske miljøet i Oslo. I intervjuet med Post Bellum forteller han blant annet om hvordan Holocaust sjelden var et tema i hans oppvekst. Foreldrene forsøkte å skåne ham fra grusomhetene som ble begått av nazistene og gi ham en oppvekst som andre norske barn.

Hans sønn, Simon, er den tredje Golombek som deltar i Post Bellum-prosjektet. Han gir et bilde av hvordan det er å være ung norsk jøde med Holocaust som en del av familiearven og et ønske om å ivareta jødisk kultur i Norge også for fremtidige generasjoner.

– Det er et viktig prosjekt Post Bellum har satt seg fore, og HL-senteret er glad for samarbeidet, sier direktør Guri Hjeltnes. – Vi vil gjerne intervjue flere, men dette var rammen i denne omgang.

 

Syv mennesker i hel profil avbildet foran en bygning
Her er det slovakiske teamet som lager Post Bellums «Memory of Nations» sammen med noen av de norske bidragsyterne: Fra venstre Nina Pompošová, Sandra Polovková, Rolf Golombek, Simon Golombek, Guri Hjeltnes, Dominik Janovský og Martin Rodák.
Foto: Hilde Harbo

 

Emneord: Post Bellum, Holocaust, tidsvitner, HL-senteret Av Hilde Harbo
Publisert 29. aug. 2022 10:09 - Sist endret 29. aug. 2022 12:01