Overrekkelse av Benjaminprisen 2021 til Sofienberg skole

Kunnskapsminister Tonje Brenna overrekker Benjaminprisen til Sofienberg skole tirsdag 1. februar under en tilstelning i skolens gymnastikksal. 

Bilde av Sofienberg Skole

Sofienberg skole får prisen for sitt systematiske arbeid mot rasisme og diskriminering. Juryen berømmer Sofienberg for en helhetlig tankegang og en tydelig strategi for en inkluderende skolekultur i sitt antirasistiske arbeid. Skolen tar elevenes egne opplevelser av diskriminering på alvor.

– Ansatte, foreldre og nærmiljø involveres på en forbilledlig måte, det faglige opplegget er gjennomtenkt og godt, og elevene er sterkt medvirkende i arbeidet med effektfulle aktiviteter og tiltak. Sofienberg er et eksempel til etterfølgelse og en verdig vinner av Benjaminprisen 2021, sier juryleder for Benjaminprisen og direktør for Holocaustsenteret Guri Hjeltnes.

Juryen gir i sin begrunnelse for pristildelingen også anerkjennelse til Sofienberg skole for et antirasistisk arbeid som ser nærmiljøet som en ressurs. Instanser som fritids- og sportsklubber, nærpoliti og gateteam er en del av skolens antirasistiske arbeid. 
Nina Røneid, fungerende rektor ved Sofienberg skole, sier at Benjaminprisen har stor betydning for dem: 
– Det er med stor glede, ydmykhet og stolthet vi har mottatt beskjeden om at Sofienberg skole er tildelt Benjaminprisen 2021. For elever og ansatte ved skolen betyr denne prisen svært mye. Å få en slik anerkjennelse er en ære. Det er stort at Sofienberg skole sitt arbeid for en helhetlig skolekultur, hvor vi motvirker rasisme og diskriminering på alle områder, blir lagt merke til og verdsatt. 

Smittevernrestriksjoner gjør at det er begrenset antall plasser under tildelingen i skolens gymnastikksal. Men utdelingen vil bli strømmet, slik at alle elever får ta del i den. Etter utdelingen møtes alle i Sofienbergparken, der det blir et videre arrangement med bevertning.

Arrangementet blir strømmet torsdag 1. februar kl 11:00-12:30:

 

Publisert 14. jan. 2022 11:08 - Sist endret 24. mars 2022 10:50