Kunnskapsminister Tonje Brenna besøkte HL-senteret

Tirsdag 22. februar fikk HL-senteret besøk av «vår» statsråd, nemlig kunnskapsminister Tonje Brenna.

Kunnskapsminister Tonje Brenna var imponert over utstillingen U/synlig - hverdagsrasisme i Norge, og ønsket å ta med seg også barna sine hit.

Kunnskapsminister Tonje Brenna var imponert over utstillingen U/synlig - hverdagsrasisme i Norge, og ønsket å ta med seg også barna sine hit.

Tirsdag 22. februar besøkte kunnskapsminister Tonje Brenna og hennes følge HL-senteret og tilbygget MINO. Fra venstre Hanne Steien, Bente Sandvig, Terje Emberland, kunnskapsminister Tonje Brenna, Guri Hjeltnes, Benjamin Geissert, Hilde Harbo, Claudia Lenz og Nina Lyng-Vagstein.

En svært vitebegjærlig og interessert minister ble tatt imot av HL-senterets direktør Guri Hjeltnes og styreleder Bente Sandvig, som stolte kunne vise henne det nye tilbygget MINO, som er finansiert av Kunnskapsdepartementet.

MINO, tegnet av arkitektfirmaet Transborder Studio og offisielt åpnet i september i fjor, ligger lavmælt, men vakkert ved siden av Villa Grande og gir rom for skiftende samtidsutstillinger. Nå vises Usynlig – hverdagsrasisme i Norge, som har fått en svært god mottakelse fra et bredt publikum.

Også MINO som bygg har fått rosende omtale, blant annet i Gaute Brochmanns anmeldelse i Morgenbladet. Han er enig i juryens valg og begrunnelse, og skriver blant annet: «Dette er virkelig arkitektur som vet å innordne seg på alle tenkelige nivåer. Først og fremst i forhold til Villa Grande. Men også landskapet. Og funksjonene i rommene.» Videre: «Mino føles riktig, er fint utført og svært behagelig å oppholde seg i.»

Kunnskapsministeren møtte en rekke av HL-senterets medarbeidere og fikk introduksjoner om både forskningsarbeidet og undervisningen som tilbys.

HL-senterets Terje Emberland, som er blant våre ledende forskere på konspirasjonteorier, redegjorde kort om antisemittisme som «alle konspirasjonsteoriers mor» og om arbeiderpartihatet, som 22.juli-terroren er et eksempel på. Brenna var åpenbart godt opplest på Emberlands forskning.

Leder for undervisningsavdelingen, Benjamin Geissert

Benjamin Geissert, leder for undervisningsavdelingen, fortalte kunnskapsministeren om senterets brede undervisnings- og formidlingsarbeid. Hans avdeling tilbyr både undervisningsopplegg på HL-senteret og til bruk i klasserommet, samt kurs for lærere i ungdomsskolen og videregående skole. Etterspørselen er stor, men mangel på formidlere har resultert i at man har måttet si nei til en del skoleklasser.

Claudia Lenz ga en introduksjon om HL-senterets forskning, deriblant arbeidet med holdningsundersøkelsen om ungdoms syn på jøder og muslimer. Hun fortalte også om DEMBRA, Demokratisk beredskap mot rasisme, antisemittisme og udemokratiske holdninger, som er et landsomfattende program med HL-senteret som sekretariat.

Kunnskapsminister Tonje Brenna (t.v.) og utstillingsansvarlig Hanne Steien.

 

Utstillingsansvarlig Hanne Steien viste statsråden den nye utstillingen U/synlig – hverdagsrasisme i Norge, og statsråden lovet å komme tilbake og ta med sine barn for å fordype seg mer i utstillingens mange elementer.

Av Hilde Harbo. Foto: Peder Hellberg/HL-senteret
Publisert 22. feb. 2022 15:53 - Sist endret 27. apr. 2022 08:49