HL-senteret på Arendalsuka

HL-senteret deltar på Arendalsuka 2022 med tre egne arrangementer og ett fellesarrangement med de andre Freds- og menneskerettighetssentrene.  

Bildet viser titlene på HL-sentrenes arrangementer under Arendalsuka 2022 og Arendalsukas logo.

På arrangementet "Rasisme på utstilling" vil Cora Alexa Døving og Mona Fadil-Abdil snakke om dilemmaer de sto overfor i utarbeidelsen av utstillingen  U/Synlig - hverdagsrasisme i Norge. 

Utdanningsminister Tonje Brenna deltar på arrangementet "Rasisme i skolen", der tema blant annet er skolen som arena for opplevelser av rasisme, og hvordan lærerne håndterer utfordringer med rasisme. Du kan følge dette arrangementet direkte på nett, da det strømmes: rtmp://a.rtmp.youtube.com/live2

Mona Fadil-Abdil byr tirsdag kveld på performance-opptredenen "A superior guide to performing an academic self", der hun spør hva som egentlig skal til for å bli en vellykket akademiker. Mona er forsker ved HL-senteret, forfatter og jobber med sjangeroverskridende kunstneriske uttrykk. Hennes sanne kjærlighet er komedie.

Onsdag 17.august er HL-senteret medarrangør på arrangementet "Kan vi egentlig lære noe som helst av historien (bortsett fra at den aldri gjentar seg)?". Hva slags betydning har det for samfunnet at vi lærer om historien, og hvordan ser vi på relasjonen mellom fortid, nåtid og framtid? En håndfull historikere er invitert for å dele sine refleksjoner rundt historiebevissthet og historiens betydning for samfunnet. Blant de medvirkende er Claudia Lenz, forsker ved HL-senteret, Terje Tvedt, historiker og professor ved Universitetet i Bergen og Laila Bokhari, statsviter. 

 

 

Emneord: Arendalsuka, Rasisme Av Ingeborg Vea
Publisert 11. aug. 2022 10:14 - Sist endret 25. aug. 2022 11:45