Guri Hjeltnes utnevnt til Ridder av St. Olavs Orden

Med "ærbødig oppdrag fra Hans Majestet Kongen" overrakte kansellisjef Mette Tverli utnevnelsen «Ridder av 1. klasse av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden" til Guri Hjeltnes mandag 27. juni. Hun mottok utmerkelsen for fremme av kunnskap om krigshistorien.

Guri Hjeltnes mottar blomster av styreleder Bente Sandvig i HL-senterets styret.

"Det umulige tar bare litt lenger tid" stod det på kortet til blomsterbuketten fra styret i HL-senteret.
– Vi er utrolig stolte i styret i dag, sa styreleder Bente Sandvig under overrekkelsen. Hun takket familien til Hjeltnes for at HL-senteret har fått bruke så mye av hennes tid.

Forslaget om å tildele Guri Hjeltnes St. Olav kom fra en tidligere sjømann og sjøoffiser, og forslaget ble støttet av to styreledere på Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter (HL-senteret). Hjeltnes har vært direktør ved HL-senteret i 10 år. På arrangementet ble Hjeltnes innsats for formidling av okkupasjon og krig, især krigsseilernes historie, trukket fram, sammen med Hjeltnes innsats med å videreutvikle HL-senteret som et faglig kunnskapssenter. De to bindene «Sjømann — lang vakt», og «Krigsseiler - krig, hjemkomst, oppgjør», utgjør bind tre og fire i fembindsverket «Handelsflåten i krig 1939-1945», og er blitt standardverket om historien om de norske krigsseilerne og få stor betydning for krigsseilernes posisjon og omdømme i offentligheten. 

 

Kansellisjef Mette Tverli overrekker diplom og medalje til Guri Hjeltnes
Ridderutmerkelsen gis som belønning for «utmerkede fortjenester for Norge og menneskeheten», i følge Ordenes statutter. Kansellisjef Mette Tverli overrakte utnevnelsen på vegne av Hans Majestet Kongen.

- Historien har vært viktig å fortelle for at vi skal forstå, men det har også vært viktig for krigsseilerne og deres pårørende at historien ble fortalt, sa Tverli.

 

Historieformidling gjennom HL-senteret

Også Hjeltnes innsats med formidling av krigshistorie gjennom arbeidet på HL-senteret ble trukket frem. Styreleder Bente Sandvig framhevet at Hjeltnes kom til HL-senteret i en viktig periode med en unik kompetanse der hun kombinerer tung historisk faglighet med en solid journalistisk kompetanse og stor evne til formidling. - Siden 2012 har hun tatt et særlig ansvar for å bidra til forskning, kunnskapsoppbygging og formidling av det norske Holocaust, folkemord og livssynsminoriteters stilling, sa Sandvig.

- Under din ledelse har HL-senteret styrket i sin rolle som forskningsinstitusjon og -formidler,
særlig formidlingen av Holocaust til barn og unge, sa Marianne Borgen, ordfører i Oslo. Hun nevnte spesielt utstillingen U/synlig- hverdagsrasisme i Norge. - Den har stor betydning for å gi barn og unge forståelse som kan bygges på.

 

Bilde viser alle talerne på arrangementet. Se bildetekst for navn.
Mange kom med hilsener til den nyutnevnte ridderen. Fra venstre:
Kristine Storesletten Sødal, direktør ved Arkivet freds- og menneskerettighetssenter, Bente Sandvig, styreleder HL-senteret, Guri Hjeltnes, direktør ved HL-senteret, Olav Njølstad, direktør ved Det Norske Nobelinstitutt, Marianne Borgen, ordfører i Oslo, Mette Tverli, kansellisjef.

 

Musiker Bente Kahan
Musiker Bente Kahan ga arrangementet en uttrykksfull ramme med sangene "Oj lernen" og "In the middle of Life".
En engasjert Guri på talestolen
"Enkelte mennesker har vilje, evne og kraft til å skape og gjennomføre mer enn andre. I dag hedrer vi en av dem", sa kansellisjef Mette Tverli om prisvinner Guri Hjeltnes.

 

Portrett av Guri Hjeltnes
"Veien hit for meg ble til underveis. Jeg har aldri hatt en masterplan for hva jeg skulle gjøre i livet, men vært heldig, synes jeg, ved å tilhøre en generasjon som både fikk utdanning og fikk jobb ganske lett". Hjeltnes oppsummerte veien med fire G-er:
Gode lærere
Grepa familie
Gartnernæringen
Grundtvig
En femte: Gryn: Statens lånekasse for utdanning".

Alle foto: Trond Heggelund

Av Ingeborg Vea
Publisert 28. juni 2022 17:43 - Sist endret 1. juli 2022 16:35