Odd-Bjørn Fure 80 år

HL-senterets første direktør Odd-Bjørn Fure fyller 80 år. Han nedla en kjempeinnsats for å etablere HL-senteret i det norske samfunnet.

HL-senterets første direktør, Odd-Bjørn Fure, fyller 80 år. Foto: HL-senteret.

Fure ble født 5. februar 1942 på Ytre Fure på Stadlandet. I 1984 disputerte han på en avhandling om norsk arbeiderbevegelse 1918-1920. Han var professor i moderne historie ved Universitetet i Bergen 1998-2002. Deretter tok han fatt på å bygge opp Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter, HL-senteret, som første direktør fra 2002 av.

Det ble intense år for Fure, og flyttingen fra midlertidige lokaler på Universitetet i Oslo til Villa Grande på Bygdøy i 2005 ble innledningen til en viktig fase for det nye HL-senteret. Ved den formelle åpningen i 2006 sto en ny, moderne og forskningsbasert Holocaust-utstilling ferdig – som vakte oppmerksomhet i inn- og utland.

I det hele ble HL-senteret lagt merke til med hele sitt brede og ambisiøse mandat – Holocaust og andre folkemord og også livssynsminoriteters kår. Med årene kom flere forskere og formidlere til, og et bibliotek med arkivsamlinger ble bygget opp.

Odd-Bjørn Fure har som historiker blant annet skrevet ett bind i norsk utenrikspolitikks historie, «Mellomkrigstid 1920-40, i 1996, og pamfletten «Kampen mot glemselen» i 1997 som vakte stor debatt, og han har vært hovedredaktør av Historisk Tidsskrift 2002-2004.

Etter at Fure gikk av som direktør i 2012 ble han prosjektleder ved HL-senteret for det NFR-finansierte forskningsprosjektet DIMNO, Demokratiets institusjoner i møte med en nazistisk okkupasjonsmakt. I prosjektet har Fure selv arbeidet med europeiske okkupasjonsregimer.

Vi som er ved HL-senteret anno 2022 er takknemlige for Odd-Bjørn Fures enorme arbeidsinnsats, og for at han lyktes i å gi senteret en tydelig posisjon som forskningsinstitusjon i offentligheten. Hans virke har satt spor i det norske samfunn.

Odd-Bjørn Fure feirer dagen med sin store familie. Alle hans venner ved HL-senteret ønsker til lykke med 80-års dagen.

Publisert 5. feb. 2022 22:07 - Sist endret 5. feb. 2022 22:47