Forelesningsserien om 2. verdenskrig er tilbake!

Etter lang tids pandemiavbrudd kan vi endelig igjen invitere til en rekke interessante forelesninger på Litteraturhuset i Oslo. Den britiske historikeren og forfatteren Antony Beevor er blant høydepunktene.

Bildet viser soldater som marsjerer med en stor hvit bygning i bakgrunnen

Foto: Nasjonalbiblioteket

Forelesningsserien åpner 26. september med HL-senterets nyansatte forsker Synne Corell, som i fjor fikk stor oppmerksomhet med sin bok «Likvidasjonen. Historien om holocaust i Norge og jakten på jødenes eiendom». På Litteraturhuset vil hun gi oss sitt overblikk over status for Holocaust-forskningen og veien videre. Etter forelesningen samtaler Corell om temaet med forfatter Espen Søbye.

TV-serien «Frontkjempere» fra 2021 skapte mye debatt og fornyet interesse for Waffen SS. I en dobbeltforelesning 11. oktober vil forskerne Terje Emberland, HL-senteret og Sigurd Sørlie, Institutt for forsvarsstudier ta for seg hvilke ambisjoner SS hadde i Norge, hvordan nordmenn plasserte seg i SS` ideologi, hvilken makt SS hadde i vårt land under krigen, samt rekruttering av nordmenn til Waffen SS. Både Emberland og Sørlie deltok på forskningsprosjektet om Waffen SS ved HL-senteret. Ole Torp leder en samtale etter forelesningen.

Antony Beevor er en av vår tids superstjerner for det historieinteresserte publikum. 24. oktober vil han blant annet gi sitt syn på vendepunktet i Holocaust – da nazistene enkelt sagt gikk fra kuler til gass i sin tilintetgjørelse av jødene. Beevor er for øvrig også aktuell med en ny bok om den russiske borgerkrigen.

I forelesningen 10. november vender vi blikket mot nord. Ble krigen i denne landsdelen fortiet og glemt, slik det er blitt hevdet med jevne mellomrom?  En nestor i historiefaget, professor emeritus Einar Niemi, tar for seg krigen, brenningen, evakueringen og gjenreisningen av Finnmark. Hans forelesning vil bli kommentert av professor emerita Ingunn Elstad og førsteamanuensis Marianne Neerland Soleim ved UiT Norges arktiske universitet.

Professor Øystein Sørensen, Universitetet i Oslo, avslutter høstens forelesningsserie 1. desember med temaet krigens myter. Historikere er ofte uenige om tolkninger, og produserer stadig ny kunnskap. Det som er feilaktig for noen, kan være korrekte, kritiske tolkninger for andre. Her får vi eksempler på hva norske historikere på ulike tidspunkter har stemplet som myter, og hvordan de har villet korrigere dem. Forelesningen kommenteres av professor Tom Kristiansen, UiT Norges arktiske universitet.


Forelesningene holdes på Litteraturhuset, men vil bli strømmet via HL-senterets Facebookside. Det er gratis inngang, men du må ha billett for å komme inn. Billettlenke finnes i omtalen av hver enkelt forelesning i arrangementoversikten nedenfor.

Forelesningsserien lanseres under tittelen «Dypdykk i 2. verdenskrig», og arrangeres som tidligere av HL-senteret og UiT Norges arktiske universitet. Eckbos Legat finansierer forelesningene.

 

Mer informasjon og billettlenker:

Mandag 26. september: Holocaust i Norge: Hvor står kunnskapen i dag?

Tirsdag 11. oktober: SS i Norge: Makt og rekruttering

Mandag 24. oktober: Antony Beevor: Vendepunktet for Holocaust

Torsdag 10. november: Krigen i nord - en glemt landsdel?

Torsdag 1. desember: Krigens myter

Emneord: 2. verdenskrig, Litteraturhuset, forelesning, forelesningsrekke, foredrag, foredragsrekke, Antony Beevor Av Hilde Harbo
Publisert 14. sep. 2022 10:06 - Sist endret 21. sep. 2022 09:12