Tilbygget MINO – nye muligheter for HL-senterets forsknings- og formidlingsarbeid i Villa Grande

MINO er det nye tilbygget til fredede Villa Grande, som huser virksomheten til Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter (HL-senteret). 

MINO tilfører 740 kvadratmeter fordelt på tre etasjer til HL-senterets eksisterende lokaler. I MINO finnes fleksible utstillingsarealer som skal utnyttes til fulle for å sette søkelyset på minoriteters kår og temaer i samtiden, samt et nytt undervisningsrom og et verksted. Først ut i de nye utstillingsarealene er utstillingen U/Synlig – hverdagsrasisme i Norge. 

Tilbygget er tegnet av Transborder Studio, et prisvinnende arkitektkontor startet av Espen Røyseland og Øystein Rø.

Om bygget

Det landskapsintegrerte tilbygget MINO har formidlingsrom i dialog med hagen, Villa Grande

og de omkringliggende grøntområdene. MINO komplimenterer Villa Grande med en lavmælt komposisjon av teglkledde bygningsvolumer og åpninger som skaper en ny indre og ytre bevegelse gjennom historie og landskap. 

I overgangen mellom Villa Grande og MINO er det anlagt et kontemplativt rom med vannspeil og et kunstverk av Camille Norment. Den faste Holocaust-utstillingen i Villa Grande og de skiftende utstillingene i MINO avsluttes og begynner rundt dette vannspeilet, som også fungerer som orienteringspunkt og rom for refleksjon for de besøkende.

På bygningens tak er det anlagt en takhage som gjør at besøkende kan bevege seg rundt hele Villa Grande.


Bakgrunnen

Vannspeilet i overgangen mellom Villa Grande og MINO
Vannspeilet i overgangen mellom Villa Grande og MINO. Foto: Niklas Hart.

I 2001 ble Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter opprettet. Fire år senere flyttet senteret inn i sitt nåværende hjem Villa Grande.

I 20 år har senteret dokumentert Holocaust, folkemord og minoriteters kår. HL-senterets vide fagfelt omfatter også temaer som antisemittisme og ekstremisme.

HL-senteret huser en fast Holocaust-utstilling som har trukket 8000 skoleelever og totalt 40 000 besøkende i året, men senteret har savnet gode og fleksible utstillingslokaler om minoriteters kår og samtidstemaer. 

Takhagen
Takhagen. Foto: Einar Aslaksen.

HL-senteres ledelse har i mange år ønsket en utvidelse for, og med støtte fra HL-senterets styre ble det satset på en avgrenset arkitektkonkurranse om å designe tilbygget. Konkurransen ble vunnet av Transborder Studio i 2017.

I 2018 sa regjeringen ja til å finansiere det nye tilbygget, og daværende kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner begrunnet bevilgningen med at HL-senteret er en svært viktig samfunnsinstitusjon for forsknings- og formidlingsarbeid.

Spaden ble satt i jorda for det nye, landskapsintegrerte tilbygget høsten 2019, og MINO sto klar etter planen sommeren 2021. Hele anlegget Villa Grande og MINO er samtidig blitt mer klimavennlig med bergvarme. 
 

Publisert 28. sep. 2021 18:48 - Sist endret 11. okt. 2021 10:22