Søker Norges mest inkluderende skole til Benjaminprisen 2021

Siden 2002 har Benjaminprisen gitt 250 000 kroner og stor heder til utvalgte skoler som har jobbet aktivt mot rasisme og diskriminering. Nå søker juryen nye verdige kandidater. Kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby håper Benjaminprisen får inn mange forslag.  Alle kan nominere skoler, og fristen er 17. oktober.

Tre elever fra Glemmen VGS, fjorårets vinnerskole.

Fjorårets vinner: Glemmen videregående skole. Foto: Glemmen VGS.

Hvert år deles Benjaminprisen ut til skoler som arbeider systematisk mot rasisme og diskriminering. Prisen bærer Benjamin Hermansens navn, og ble opprettet i etterkant av det rasistisk motiverte drapet på ham i 2001.

Mange skoler er eksempler til etterfølgelse

I 2020 var det Glemmen videregående skole i Fredrikstad som fikk Benjaminprisen. Juryens

Kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (foto: Marte Garmann)

begrunnelse trakk fram at Glemmen myndiggjorde elevene ved å la elevene selv bruke egne ressurser best mulig. Det var kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby som overrakte Benjaminprisen i 2020:

– Jeg var og er dypt imponert over det arbeidet som over lang tid er lagt ned på Glemmen

videregående, mot rasisme og diskriminering. Det er viktig å løfte frem i lyset de skolene som jobber godt for å fremme toleranse og inkludering, så jeg håper Benjaminprisen 2021 får en stor bunke med innsendte forslag. Mange skoler i Norge er eksempler til etterfølgelse, og jeg oppfordrer alle som kjenner til en slik skole om å sende inn en nominasjon til Benjaminprisen.

Motiverer skoler over hele landet

Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter (HL-senteret) er sekretariat for prisen, og HL-senterets direktør Guri Hjeltnes sitter som juryleder. Hun mener prisen har en viktig signaleffekt:

– Benjaminprisen gir heder til en skole som arbeider mot den type holdninger som motiverte Benjamins drapsmenn, men minst like viktig er prisens hensikt om å motivere skoler over hele landet i det daglige arbeidet.

I vurderingen av de nominerte leter juryen etter skoler som har en tydelig forankring av det antirasistiske arbeidet i sine langsiktige planer. Juryen ser også etter en uttalt involvering av alle som er tilknyttet skolen, og at arbeidet mot rasisme og diskriminering er synlig også i lokalmiljøet. 

Benjaminprisens juryleder, og HL-senterets direktør, Guri Hjeltnes

En oppfordring til å reflektere

Juryleder for Benjaminprisen Guri Hjeltnes forteller at prisens viktigste funksjon er

bevisstgjøring:

– Det å lyse ut Benjaminprisen og be om forslag til kandidater er i seg selv et grep som bevisstgjør skoler, skoleledelse, elever og foreldre. Det er en oppfordring til å reflektere over hva som gjøres av arbeid mot diskriminering og rasisme på skolen i dag, og hva man kan bli bedre på. Det å motta denne prisen for skolens innsats har åpenbart betydning, men også det å foreslå en skole til Benjaminprisen har betydning, og til og med det å vurdere å foreslå en skole har en viktig, bevisstgjørende effekt.

Langsiktig arbeid er nøkkelen

For å få til holdningsendringer er det avgjørende å starte med barn og unge. Her har skolene en viktig rolle:

– De skolene som oppnår best resultater i arbeidet mot rasisme, er de som jobber systematisk over lang tid. Det er det langsiktige arbeidet, der alle skolens aktører er involvert, som virker. Skippertak har liten effekt på holdningsendringer.     

 

Fristen for å foreslå kandidater til Benjaminprisen er 17.oktober 2021. Alle kan foreslå en skole som kandidat, og til denne fristen er det ikke nødvendig å levere argumenter eller dokumentasjon. Prisutdelingen finner sted i tilknytning til den internasjonale Holocaustdagen i januar 2022.

Les mer om Benjaminprisen.
Foreslå en skole.

For mer informasjon

Benjaminprisen v/ Lars Petlund Breiby, l.p.breiby@hlsenteret.no tlf:408 41 128

Publisert 7. okt. 2021 11:14 - Sist endret 11. okt. 2021 10:22