Sametingspresidenten besøkte MINO

Den nyvalgte sametingspresidenten Silje Karine Muotka besøkte 4. november  tilbygget MINO og utstillingen U/SYNLIG. Utstillingen, som viser ulike eksempler på hverdagsrasisme, har en rekke elementer som omhandler den samiske minoriteten og hvordan den på forskjellig vis er blitt utsatt for rasisme, nedvurdering og undertrykkelse opp gjennom historien.

Sametingspresident Silje Karine Muotka (t.v.) ble  vist rundt på utstillingen av forsker og faglig ansvarlig Cora Alexa Døving. Muotka fikk blant annet se Charlotte Solli Larsens samekofte, som er utlånt til utstillingen. Koften er en reaksjon på netthetsen mange samer blir utsatt for, og er dekorert med sitater fra kommentarfeltene.

Sametingspresidenten så også filminstallasjonen Høylytt hud, der representanter for en rekke ulike minoriteter forteller om sine opplevelser med hets og diskriminering. Muotka viste stort engasjement overfor utstillingen og ga uttrykk for at hun ønsker å komme tilbake for å fordype seg ytterligere i U/SYNLIGs mange innfallsvinkler til fenomenet hverdagsrasisme.

Hør forfatter Tinashe Williamson og forsker Cora Alexa Døving snakke om hverdagsrasisme i NRKs radioprogram, Ekko. Innslaget begynner 01:13 inn i programmet, og du finner dette ved å trykke på "Tidspunkter".

Av Hilde Harbo
Publisert 5. nov. 2021 11:40 - Sist endret 24. mars 2022 10:52