Romano Kher åpnet

Fredag 5. november ble Romano Kher, romsk kultur- og ressurssenter på Ryen i Oslo, offisielt åpnet av kommunalminister Bjørn Arild Gram.

Et bilde av lokalene - Romano kher

Festpyntede lokaler. Foto: HL-senteret.

Romano Kher betyr «romenes hus», og er en del av den kollektive oppreisningen norske romer fikk av staten for den rasistiske eksklusjonspolitikken Norge førte i tiårene både før og etter andre verdenskrig. Daværende statsminister Erna Solberg beklaget i 2015 de fatale følgene denne politikken fikk for norske rom under Holocaust og annonserte samtidig et løfte om kollektiv oppreisning.

- Oppreisningen var del av unnskyldningen som kom etter HL-senterets rapport «Å bli dem kvit» i 2015. Vi på HL-senteret føler derfor at vi har et lite eierskap til Romano Kher – og gleder oss på deres vegne, sa HL-senterets direktør Guri Hjeltnes i sin tale under åpningen av senteret.

I år er det 100 år siden norske myndigheter startet prosessen med å frata norske romer deres statsborgerskap. På 1930-tallet var de ikke bare statsløse, de var nærmest fredløse. Stadig stoppet av politiet, stadig jaget videre. Til sist endte 66 norske romer i utryddelsesleiren Auschwitz-Birkenau. Bare fem overlevde.

Av Hilde Harbo
Publisert 8. nov. 2021 16:47 - Sist endret 24. mars 2022 10:52