Puss en snublestein

Fredag 26. november er datoen for den største deportasjonen av jøder fra Norge i 1942. Ta del i dugnaden med å pusse snublesteiner.

De siste årene har en ny tradisjon kommet til i forbindelse med markeringen av den 26. november. Over hele landet har snublesteiner de siste årene blitt pusset i dagene før og på selve dagen den 26. november. Ved å pusse en snublestein minnes vi personen samtidig som steinen blir rein. 

Medregnet minnesteinene som ble satt ned i 2021, kan man finne 721 snublesteiner på ulike adresser i Norge. Informasjon om hver enkelt snublestein, og dermed også hvert individ, finnes på snublestein.no. 

Jødisk museum i Oslo og Jødisk museum i Trondheim har laget et kart hvor man kan markere steiner som er pusset. Her kan man også legge inn bilde av nypussede steiner. 

Les mer (ekstern lenke).

Publisert 25. nov. 2021 10:14 - Sist endret 24. mars 2022 10:52