Ny bok om russisk historieskrivning

HL-senterets Anton Weiss-Wendt har sammen med Nanci Adler utgitt en antologi som viser hvordan dagens Russland bruker historieskrivning som et verktøy for å påvirke egen opinion i patriotisk retning og samtidig forskjønne den sovjetiske fortiden. 

Bilde av forfatter Anton Weiss-Wendt og bokomslag

I et politisk klima preget av stadig snevrere ytringsfrihet blir Russlands historieskrivning om Sovjet-perioden sensurert eller underlagt selvsensur. Kreml krever tett kontroll over alle aspekter av livet, inkludert tolkning av historien. Undertrykkelsen under kommunistregimet blir nedtonet og til dels akseptert, og patriotisme er verdien som skal gjennomsyre historiske framstillinger. Den sovjetiske seieren over Nazi-Tyskland dyrkes som om det var en religion.

Siden 2015 er det vedtatt en rekke lover som gjør det straffbart å trekke paralleller mellom Stalins Sovjet og Hitlers Tyskland. Slike sammenligninger blir beskrevet som fascistisk propaganda og kan resultere i bøter eller arrest. 

Det blir stadig vanskeligere å forske på Stalins terror. Jurij Dimitrijev, som er medlem av menneskerettighets- og demokratiorganisasjonen Memorial og mottaker av Den norske Helsingforskomités Sakharov-pris for 2021, har vært fengslet siden desember 2016. Hans "forbrytelse" er å minnes ofrene for Stalins terror. Eksemplene er mange på at Putins regime anser kritiske perspektiver på de mørke sidene i russisk historie som noe som gavner dem som anses som Russlands fiender.

Antologien undersøker ulike aspekter av russisk historieskriving: Eksempler er krigsfilmer, TV-serier som glorifiserer den sovjetiske sikkerhetstjenesten, et særegent syn på Holocaust, dyrkelsen av den sovjetiske seieren i andre verdenskrig, organisasjoner som fremmer regjeringens politikk om historie, historisk relativisme og minnelover.
 

Av Hilde Harbo
Publisert 2. nov. 2021 11:23 - Sist endret 24. mars 2022 10:52