Innsamling av anonyme nettdata – her kan du reservere deg

Som en del av et pågående forskningsprosjekt om antisemittisme i digitale medier skal Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter (HL-senteret) samle inn digitale data fra kommentarfelt på åpne nettsider og Facebook-sider. Her kan du lese hvordan du reserverer deg fra at dine data blir brukt.

Studiens formål er å undersøke hvordan jøder, det jødiske og antisemittisme som fenomen omtales i den digitale offentligheten. Studien hører hjemme under forskningsprosjektet «Skiftende grenser. Definisjoner, uttrykk og konsekvenser av antisemittisme i samtidens Norge» og inngår i et doktorgradsprosjekt om antisemittisme i digitale medier. Studien utføres av stipendiat Birgitte P. Haanshuus.

Personvern

I forbindelse med dette prosjektet vil HL-senteret samle inn digitale data fra kommentarfelt om jøder, det jødiske og antisemittisme på åpne nettsider og Facebook-sider tilknyttet ulike politiske aktører og medier i Norge, inkludert partier, organisasjoner og nettaviser. De digitale dataene (kommentarer) vil bli anonymisert for videre behandling og analyse. Resultatene kan ikke føres tilbake til enkeltpersoner.

I tråd med personvernlovgivningen har personer som ikke ønsker at deres digitale spor blir innsamlet og analysert mulighet til å reservere seg fra denne undersøkelsen. Hvis du har vært aktiv i slike nettdebatter, og ønsker å reservere deg, vennligst send en e-post til prosjektansvarlig Birgitte P. Haanshuus.

Ved spørsmål om personvern i denne undersøkelsen kan du også kontakte HL-senterets personvernombud Øystein Hetland.

 

Publisert 27. apr. 2021 08:58 - Sist endret 5. mai 2021 09:17