Godt nytt år fra HL-senteret

Kjære venner av HL-senteret

Vi takker dere alle for samarbeid og deltakelse i et år som, tross pandemien, har vært både begivenhetsrikt og spennende for HL-senteret. Året 2021 er også et jubileumsår - det er 20 år siden senteret ble etablert.

Overgangen fra Villa Grande til MINO. Foto: Einar Aslaksen.

Et høydepunkt i 2021 var at vårt nye tilbygg sto ferdig før sommeren.Tilbygget MINO er tegnet av Transborder Studio og ligger som en paviljong, lavt og vakkert på Villa Grandes nordside. Intensjonen med dette moderne utstillings- og undervisningsbygget er at det skal romme samtidsutstillinger, og 29. september åpnet vi den aller første: «U/Synlig - hverdagsrasisme i Norge» er laget av HL-senterets egen stab, og løfter frem hverdagsrasisme i norsk samtid slik den beskrives av forskere, kunstnere og dem som selv har erfart rasisme. Utstillingen bygger blant annet på femti intervjuer med mennesker med ulik minoritetsbakgrunn fra hele Norge.

Blant gjestene på åpningen i september var bidragsytere til utstillingen og de som har deltatt i

Erna Solberg og Abid Raja i utstillingen. Foto: Thomas Bjørnflaten.

byggeprosessen, sammen med statsminister Erna Solberg, kunnskapsminister Guri Melby og kulturminister Abid Raja. Solberg foretok den offisielle åpningen av tilbygget, mens Raja åpnet utstillingen.  «U/synlig – hverdagsrasisme i Norge» har vakt stor interesse. HL-senteret har hatt stor pågang av besøkende, fra familier med barn til det offentlige Norge og organisasjons-Norge, og det tilbys undervisningsopplegg til skoleklasser. Våren 2022 kommer også en egen seksjon av utstillingen spesielt tilrettelagt for yngre elever og barn i verkstedet ved siden av utstillingsrommet. Kritiker Lars Elton ga en fin omtale av bygg og utstilling i Dagsavisen: Anmeldelse «U/Synlig – hverdagsrasisme i Norge» på Holocaust-senteret på Bygdøy i Oslo. 

Mange besøkende får også en fin opplevelse ved Camille Norments lydinstallasjon i glassovergangene mellom Villa Grande og MINO. 

Fruktene av HL-senterets forskning har i høst fått stor oppmerksomhet også hos det

Fullt i salen i forbindelse med boklansering.

allmenne publikum. Historikeren Synne Corell lanserte i høst boken «Likvidasjonen. Historien om holocaust i Norge og plyndringen av jødenes eiendom». Lanseringen på HL-senteret foregikk i form av et omfattende seminar, der Corells funn ble kommentert og debattert. Boken har fått stor mediedekning, og er et viktig bidrag i debatten om de norske jødenes skjebne under krigen. 

HL-senteret har også i 2021 arrangert en rekke konferanser, seminarer, foredrag, workshops, bokbad og forskersamtaler. På grunn av pandemien måtte mange av dem foregå digitalt. Men vi fikk et lite pusterom fra smitterestriksjoner i høst, og kunne da også avholde fysiske konferanser og andre arrangementer. Årets konferansetemaer har spent vidt, fra inkludering av minoriteter i konfliktfylte samfunn, til Norges sete i Sikkerhetsrådet og mulighetene for å forebygge folkemord, til sluttkonferansen for et større forskningsprosjekt om antisemittisme i Norge. 

Storsalen på HL-senteret rigget til internasjonalt webinar i desember 2021.

Forskning er, i samspill med dokumentasjon og formidling, HL-senterets sentrale oppgaver. Derfor er vi svært glade for å ha utlyst tre forskerstillinger innenfor fagfeltet Holocaust i Norge. Interessen for temaet er stor, samtidig som det er behov for mer kunnskap om denne delen av norsk okkupasjons- og etterkrigshistorie. 

Minnesmerket på Akershuskaia.

Den første utadrettede programpost fra HL-senterets side i det nye året er Den internasjonale Holocaustdagen. Den nasjonale markeringen finner sted på Akershuskaia 27. januar kl 15.00. I 2022 er det 80 år siden den største deportasjonen av jøder fra Norge fant sted, fra Utstikker 1. Statsminister Jonas Gahr Støre vil holde talen fra regjeringen, og det blir appeller fra Det Mosaiske Trossamfund og fra andre offergrupper under Holocaust. Nærmere program kunngjøres i begynnelsen av januar, også om minnemarkeringen kan avholdes fysisk eller må sendes digitalt.

HL-senteret ser fram til et innholdsrikt 2022 og lover et interessant programtilbud, både digitalt og forhåpentlig også fysisk. Og vi håper flest mulig også vil besøke HL-senterets utstillinger. Vær velkommen!

Tusen takk for samarbeidet i året som er gått, og velkommen tilbake i 2022! 

Med ønsker om et riktig godt nytt år,

Beste hilsen fra

Guri Hjeltnes og alle ansatte på HL-senteret

Publisert 22. des. 2021 13:37 - Sist endret 19. apr. 2022 10:24