Trine Skei Grande delte ut Benjaminprisen 2019

– Drapet på Benjamin Hermansen sjokkerer meg fortsatt, sa kunnskaps- og integreringsminister Trine Skei Grande da hun delte ut Benjaminprisen 2019 til Alvimhaugen barneskole i Sarpsborg.

Kunnskaps- og integreringsminister Trine Skei Grande ble hilst velkommen av elevene ved Alvimhaugen barneskole.

Kunnskaps- og integreringsminister Trine Skei Grande ble hilst velkommen av elevene ved Alvimhaugen barneskole. Alle foto: Monica Bjermeland / HL-senteret

Onsdag 4. februar ble Benjaminprisen 2019 utdelt til Alvimhaugen barneskole for deres helhetlige og langsiktige arbeid mot rasisme og diskriminering. Tidlig innsats og involvering av alle skolens ansatte, elever, familier og hele nærmiljøet preger skolens imponerende arbeid. 

Dansende glade

Foran skolens 150 elever fra 28 nasjoner, ansatte og gjester fra regjering, kommune og jury, mottok  rektor Nina Johannessen Tørholen og elevrådsleder Isabella Visco Rosenkilde prisen fra kunnskaps- og integreringsminister Trine Skei Grande.

Rektor Nina Johannessen Tørholen (f.v.), elevrådsleder Isabella Visco Rosenkilde og statsråd Trine Skei Grande. 

Skolen har vært nominert av juryen de siste fire årene - og endelig ble Alvimhaugens langsiktige satsing belønnet med den gjeve Benjaminprisen. 

I en seremoni der elevene bidro med sang og dans gjennom hele programmet, takket statsråden i sin hilsningstale for det arbeidet skolen gjør for antirasisme, toleranse og mangfold.

– Roten til intoleranse er å tenke på andre mennesker som annerledes og mindreverdige. Tusen takk til alle dere i rommet her som er gode forbilder! sa kunnskaps- og integreringsminister Trine Skei Grande i sin tale til elevene ved skolen.

– Vi bryr oss om hverandre og gjør det vi kan for at alle skal ha det bra. Vi ønsker å være en motkraft til ekstremistiske tendenser i samfunnet, sa rektor Nina Johannessen Tørholen i sin takketale.

Den flerkulturelle Alvimhaugen barneskole startet tidlig med det forebyggende arbeidet sitt og begge de tidligere rektorene var til stede og ble takket for sin innsats. 

Kan være seg selv

Skolen har god oversikt over hvordan elevene har det både på skolen og hjemme, og er en inkluderende møteplass i lokalmiljøet. Skolen får honnør for sin elevinvolvering, blant annet gjennom et aktivt elevråd og ved å spesifikt ta opp rasisme i elevsamtaler.

– Jeg er veldig stolt i dag! Å føle at vi kan være oss selv, slik vi kan her på skolen, er en helt fantastisk følelse. Vi ser på hverandre som helt like. Uansett hudfarge, religion eller klær, sa elevrådsleder Isabella Visco Rosenkilde fra scenen.

Juryen bemerker at hele lokalsamfunnet påvirkes av skolens arbeid gjennom dette prosjektet. Gjennom sin satsning på Nærmiljøhuset skaper skolen tilhørighet både for elever og deres foresatte. Alle aktiviteter er gratis og har som mål å forebygge rasisme, radikalisering og diskriminering.

Hva er Benjaminprisen?

Benjaminprisen deles hvert år ut til en barne-, ungdoms- eller videregående skole som utmerker seg for sitt arbeid mot rasisme og diskriminering. Prisen er oppkalt etter Benjamin Hermansen som ble drept av erklærte nynazister da han var 15 år gammel.
Benjaminprisens jury består av representanter fra Utdanningsforbundet, Likestillings- og diskrimineringsombudet, Antirasistisk senter, Utdanningsforbundet, Foreldreutvalget for grunnopplæringen, Elevorganisasjonen og Sametinget. Guri Hjeltnes, direktør ved HL-senteret, leder juryens arbeid. HL-senteret er fast sekretariat for Benjaminprisen. 

Av Monica Bjermeland
Publisert 4. feb. 2020 13:50 - Sist endret 11. okt. 2021 10:23