Skoler kan få besøk av HL-senterets undervisningsavdeling

Senterets undervisningstilbud er igjen åpent, og vi vil gjerne ha besøk av skoleklasser på ungdomstrinnet og videregående.  Vi tilbyr undervisning om Holocaust, både i et norsk og internasjonalt perspektiv, med stor grad av elevaktivitet hvor vår permanente utstilling er utgangspunktet. Nytt av høsten er at vi gjerne tar med oss et ferdig opplegg og besøker skoler på det sentrale Østlandet.

Vi tilpasser lengden på besøket til gjeldende timeplan. Vi kan også avtale et spesifikt opplegg i samarbeid med lærerne. Uansett vil elevene få utforske historiske kilder, reflektere og stille egne spørsmål.

En annen nyhet er undervisningsopplegget Fra propaganda til memes, som er et samarbeidsprosjekt mellom HL-senteret, 22. juli-senteret og Al-Noor Islamic Centre. Her trekker vi linjer mellom nazistenes bruk av propaganda og karikaturer i tiden før og under andre verdenskrig og dagens internettkultur ved å se på konspirasjonsteorier og memes som er særlig relevante i lys av terrorangrepene 22. juli 2011 og 10. august 2019. Da vil klassen besøke både HL-senteret og 22.-juli-senteret

Det er mange som skulle ha reist på turer til Auschwitz eller andre leirer med med Hvite Busser eller Aktive Fredsreiser, men hvor dette har blitt avlyst som følge av korona denne høsten. Et besøk på HL-senteret er en god faglig erstatning for en slik tur. Hvis du vil høre mer om hva HL-senteret kan tilby, ta kontakt med oss på undervisning@hlsenteret.no

Publisert 11. sep. 2020 11:44 - Sist endret 11. okt. 2021 10:23