Planla Hitler å erobre verden?

Digitalt døgnåpent på HL-senteret: Utbruddet av annen verdenskrig i 1939 er ofte betraktet som en naturlig del av Hitlers plan for verdenserobring. 

Professor Richard Overy bringer et nytt perspektiv på motivene hos de involverte partene. Han vil argumentere for at Hitler ikke ønsket en større krig i 1939, og at det var Storbritannia og Frankrike som motvillig valgte å erklære krigen.

Richard Overy, historiker ved University of Exeter, har bidratt betydelig til forskningen på 2. verdenskrig og Nazi-Tyskland.

 

Publisert 11. apr. 2020 11:29 - Sist endret 11. apr. 2020 11:29