Ny avtale mellom Utenriksdepartementet og HL-senteret

I januar markerte vi at det er 75 år siden konsentrasjonsleiren Auschwitz-Birkenau ble frigjort og verden fikk se det grusomme resultatet av hat mot hele folkegrupper; folkemord.

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide. Foto: Asgeir Spange Brekke, FD/UD

– Masseovergrep mot minoriteter skjer dessverre også i dag. Vi må styrke vår innsats for toleranse og motarbeide overgrep og diskriminering som rammer hele folkegrupper, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide, som besøker HL-senteret fredag 31. januar for å fornye samarbeidet mellom UD og HL-senteret og få mer innsikt i kunnskapen senteret utvikler.

– Jeg er glad for at vi her i Norge har et sterkt fagmiljø som kjenner Holocaust og tar denne kunnskapen med seg i arbeidet for å forhindre overgrep mot minoriteter, understreker Eriksen Søreide.

Ellen Stensrud og Ingvill Plesner

International Court of Justice har nettopp pålagt Myanmar å beskytte sin Rohingyaminoritet mot folkemord

– Dette illustrerer viktigheten av systematisk kunnskap om forebygging av denne type forbrytelser, sier HL-senterets forsker Ellen Stensrud.

Ett av prosjektene som Søreide vil få mer informasjon på møtet med HL-senteret, er en nettressurs som gir kunnskap om særlig utsatte minoriteters vilkår og rettigheter i konfliktområder.

– Dette er «online læringsreiser» med film og 360°-foto som vi utvikler i nært samarbeid med lokale partnere, sier forsker ved HL-senteret, Ingvill Plesner.

– Per nå foreligger ferdige nettressurser for Jezidier og Rohingyaer og flere er under utvikling, sier hun.

Samarbeidsavtalen mellom Utenriksdepartementet og HL-senteret har en varighet på tre år.

Av Peder Hellberg
Publisert 29. jan. 2020 15:11 - Sist endret 11. okt. 2021 10:23