Innsamling av anonyme nettdata – her kan du reservere deg

I en ny studie skal Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter (HL-senteret) samle inn digitale data fra kommentarfelt om Israel-Palestina-konflikten på åpne nettsider og Facebook-sider. Her kan du lese hvordan du reserverer deg fra at dine data blir brukt.

Den nye studiens formål er å undersøke den norske venstresidens erfaringer med og håndtering av nettdebatter relatert til Israel-Palestina-konflikten og den omstridte metadebatten om grenser mellom kritikk av Israel og antisemittisme. Studien hører hjemme under forskningsprosjektet «Skiftende grenser. Definisjoner, uttrykk og konsekvenser av antisemittisme i samtidens Norge» og inngår i et doktorgradsprosjekt om antisemittisme i digitale medier. Studien utføres av stipendiat Birgitte P. Haanshuus.

Personvern

I forbindelse med dette prosjektet vil HL-senteret samle inn digitale data fra kommentarfelt om Israel-Palestina-konflikten på åpne nettsider og Facebook-sider tilknyttet den politiske venstresiden i Norge, inkludert partier, organisasjoner og nettaviser. De digitale dataene (kommentarer) vil bli anonymisert for videre behandling og analyse. Resultatene kan ikke føres tilbake til enkeltpersoner. 

I tråd med personvernlovgivningen har personer som ikke ønsker at deres digitale spor blir innsamlet og analysert mulighet til å reservere seg fra denne undersøkelsen. Hvis du har vært aktiv i slike nettdebatter om Israel-Palestina-konflikten, og ønsker å reservere deg, vennligst send en e-post til prosjektansvarlig Birgitte P. Haanshuus

Ved spørsmål om personvern i denne undersøkelsen kan du også kontakte HL-senterets personvernombud Øystein Hetland
 

Av Redaksjonen
Publisert 13. feb. 2020 10:16 - Sist endret 14. feb. 2020 12:02