Glemmen videregående skole får Benjaminprisen 2020

Skolen er en kombinert videregående skole yrkesfaglig skole med 1350 elever og får årets pris i konkurranse med 20 andre skoler.

Glemmen vgs i Fredrikstad

Juryen for Benjaminprisen trekker fram hvordan skolen arbeider systematisk mot rasisme og diskriminering ved å involvere elevene. I tillegg jobber skolen aktivt med et nettverk av eksterne aktører i nærmiljøet, både innenfor frivillig, kommunal og kultursektoren.

- Dette er en gledens dag for Glemmen videregående skole, sier rektor Pål André Ramberg. - Det å motta Benjaminprisen gir oss en helt ny tyngde i arbeidet mot rasisme og alle andre former for ekskludering fra fellesskapet. Prisen styrker våre muligheter til å jobbe målrettet videre med et sterkt inkluderingsarbeid, både innenfor og utenfor skolens ordinære rammer.Vi som skole vil svikte vårt samfunnsoppdrag og våre forpliktelser i henhold til FNs Barnekonvensjon og overordnet del av læreplan hvis vi ikke arbeider målrettet med dette. Inkludering, vennskap og tilhørighet er det viktigste i barn og ungdoms liv.Uten dette faller det andre sammen. Benjaminprisen vil åpne nye dører i vårt arbeid, sier rektor ved Glemmen videregående, Pål André Ramberg.

Elever som aktive pådrivere
Glemmen involverer elevene systematisk, gjennom såkalt ”empowerment” – myndiggjøring – for å la eleven selv bruke egne ressurser best og mest mulig.Elevenes engasjement kommer tydelig frem i deres årlige temadag, hvor elevene selv står for valg av tema. Gjennom denne dagen jobber elevene uten lærerne tilstede. Høsten 2019 var temaene «hverdagsrasisme» og «hvordan takle personlige utfordringer» og i 2020 valgte elevene tema «Trenger jeg å bry meg» med to undertemaer: «Rasisme» og «Kjønnsidentitet/seksualitet». Ved å skape eierskap og engasjement, klarskolen elevene bli pådrivere i det antirasistiske arbeidet.

- Det er inspirerende hvordan Glemmen videregående skole arbeider for å skape en arena for elevenes engasjement mot rasisme og diskriminering både i og utenfor skoletiden - et viktig arbeid i tråd med Benjaminprisens ånd, sier Guri Hjeltnes, juryleder for Benjaminprisen og direktør ved HL-senteret.

Dypt forankret hos de ansatte
Et annet moment juryen trekker fram er at arbeidet mot rasisme, enten det uttrykkes som myndiggjøring eller som integrasjonstiltak, også har en systematisk forankring hos de ansatte. De arbeider etter opplæringsloven og andre styringsdokumenter i et forebyggende perspektiv, og skolens aktive samarbeid med eksterne aktører virker i samme retning.

- Benjaminprisen 2020 er en stor og viktig anerkjennelse av det arbeidet som i lang tid er lagt ned på Glemmen videregående skole mot rasisme og diskriminering og for inkludering. Jeg gratulerer lærerne, andre ansatte, skoleledelsen og ikke minst elevene med prisen, sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby.

Glemmen skole er en kombinert videregående skole som ligger i Fredrikstad med om lag 1350 elever. I dokumentasjonen nevnes det at skolen arbeider «[…] målrettet hver eneste dag, 365 dager i året, med å fremme toleranse og inkludering.» I denne sammenhengen har skolen et omfattende nettverk av samarbeidspartnere og aktivitetstilbud. Disse er både av kommunal og privat karakter.

Kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby kommer til Glemmen videregående skoletirsdag 2. februar 2021 og overrekker Benjaminprisen for 2020 i en seremoni på skolen.

Les begrunnelsen her.

Les mer om Benjaminprisen her.

Emneord: Benjaminprisen, skole, undervisning Av Christian Berg
Publisert 16. des. 2020 11:10 - Sist endret 16. des. 2020 15:40