Flukten fra Irak: Hva betyr etnisk og religiøs identitet?

Ny rapport fra HL-senteret: Hvilken betydning hadde minoritetesstatus for norskirakeres flukt til Europa? Og hva skal til for at de vil vurdere det trygt å vende tilbake til hjemlandet? Ingvill T. Plesner forteller om nye funn.

Rapporten Flight from Iraq: The impact of religious and ethnic identity presenterer funn fra en intervjuundersøkelse blant irakiske jesider og kristne assyriske flyktninger bosatt i Norge.

Hvilken betydning hadde minoritetesstatus for flukten? Hva skal til for at de vil vurdere det trygt for sine grupper i hjemlandet, og for en eventuell retur?

Rapporten viser at status som minoritet var og er viktig for hvordan flyktningene vurderer fortiden og en mulig fremtid i hjemlandet. Det var nettopp på grunn av identiteten som assyrere at de kristne opplevde diskriminering og ekskludering. Og det var på grunn av sin religiøse identitet at jesidene ble utsatt for folkemord etter at ISIS tok kontroll over deres kjerneområder i 2014.

Status som minoritet var og er viktig for hvordan flyktningene vurderer fortiden og en mulig fremtid i hjemlandet.


– Både de kristne og jesidiene er minoriteter i dobbelt forstand - både etnisk og religiøst - og de føler seg også fysisk utsatte. De er redde for nye overgrep fra IS og andre ekstremister, sier Ingvill T. Plesner.

Felles for begge grupper er manglende tro på myndighetenes evne eller vilje til å gi dem nødvendig beskyttelse i hjemlandet, noe de ser på som en aboslutt forutsetning for å ville returnere.

Plesners rapport viser også til en undersøkelse blant syriske flyktninger bosatt i Norge som viser at de syriske flykningene, i større grad enn de irakiske, hadde en felles syrisk nasjonal identitet før opprøret i hjemlandet i 2011.

Etter år med krig og flukt har tilknytning til religiøs og etnisk tilhørighet blitt viktigere for de syriske informantene.

Les også:

Rapporten er finansiert av Utenriksdepartementet og inngår i HL-senterets internasjonale arbeid for inkluderende medborgerskap.

Av Monica Bjermeland
Publisert 23. juni 2020 17:23 - Sist endret 25. juni 2020 13:09