Er skoleturen til konsentrasjonsleirer kansellert grunnet Covid-19?

Nå kan dere besøke HL-senteret i Oslo med støtte fra Utdanningsdirektoratet.

Undervisningsavdelingen ved HL-senteret har lang erfaring i å undervise om Holocaust både i Norge og internasjonalt, og besøkende vil møte engasjerte formidlere med høy faglig og didaktisk kompetanse.

I løpet av en undervisningsøkt får skoleelevene en innføring i hva Holocaust var og hvorfor folkemordet kunne finne sted. Sentralt i undervisningen står problemorientert egenaktivitet, en bevisst oppmuntring til refleksjon og ettertanke og det å trekke paralleller til i dag. Alt foregår i trygge omgivelser og alle smittevernhensyn er tatt.

Undervisningstilbudene varierer i lengde, og vi tilpasser gjerne spesifikke ønsker så lenge de er innenfor vår faglige kompetanse. Samtidig vil vi anbefale å bruke minst 2.5 timer til et besøk. Besøket kan kombineres med lunsj på senterets kafe og tur i hyggelige omgivelser på Bygdøy. Undervisningsavdelingen kan også være behjelpelig med å anbefale andre steder med samme tematikk som kan være relevante å besøke. 

Nytt av året er at det kan søkes om støtte til en slik reise hos Utdanningsdirektoratet også innad i Norge. Søknadsfristen er 20. november 2020.  Se lenke for mer informasjon her:  

https://www.udir.no/om-udir/tilskudd-og-prosjektmidler/tilskudd-og-prosjektmidler-for-andre/tilskudd-til-skoleturer-i-forbindelse-med-handlingsplan-mot-antisemittisme/ 

velkommen til HL-senteret!

For spørsmål, kontakt leder av undervisningsavdelingen, Vibeke Kieding Banik på v.k.banik@hlsenteret.no.

 

 

Emneord: skolen, skoletur, polen, Hvite busser
Publisert 4. nov. 2020 11:27 - Sist endret 10. nov. 2020 13:42